Zväz spracovateľov hliníka na Slovensku

29.09.2015, 13:41

Základné informácie o zväze: Zväz výrobcov a spracovateľov hliníka je nezávislá, dobrovoľná a záujmová organizácia, združujúca subjekty, ktorých činnosť je…

Čítať viac

Slovenský plynárenský a naftový zväz

28.05.2015, 11:36

Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) je nezávislé združenie firiem a odborníkov pôsobiacich v plynárenskom a naftovom odvetví, registrované na…

Čítať viac

Združenie zamestnávateľov vodného hospodárstva

28.05.2015, 11:36

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku (ZZVH) je nezávislá, nezisková, dobrovoľná, záujmová organizácia, ktorá združuje právnické a fyzické osoby…

Čítať viac

Časopis 02/2018