Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej republiky

28.05.2015, 11:36

ZPDaOS SR, ako dobrovoľná, nezávislá a samosprávna organizácia združujúca právnické osoby – poľnohospodárske družstvá a obchodné spoločnosti vznikla 12.09.1968. V…

Čítať viac

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

28.05.2015, 11:36

Komora je neštátna, verejnoprávna a samospráva inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a…

Čítať viac

Časopis 02/2018