Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

28.05.2015, 11:36

Komora je neštátna, verejnoprávna a samospráva inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a…

Čítať viac

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku

28.05.2015, 11:36

Poslanie združenia: Združenie je dobrovoľné a bolo založené na ochranu záujmov jeho členov a pre iné činnosti v prospech členov….

Čítať viac

Časopis 02/2018