Odborné vzdelávanie a príprava

AZZZ SR ako jedna z ôsmych stavovských a profesijných organizácií má podľa § 32 Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov v odbornom vzdelávaní a príprave viacero legislatívnych kompetencií.