Odborári prišli s návrhmi, ako zmierniť negatívny vplyv zdražovania energií na ľudí či firmy

Zdroj: www.cas.sk

26.10.2021 Tripartita
Odborári prišli s návrhmi, ako zmierniť negatívny vplyv zdražovania energií na ľudí či firmy
Sociálni partneri na pondelkovom zasadnutí tripartity hovoria aj o problematike zdražovania energií.

Vyplýva to z materiálov na webovej stránke Hospodárskej a sociálnej rady (HSR). Na rokovanie priniesli svoje návrhy, ako by sa dal negatívny vplyv zdražovania na ľudí či firmy zmierniť. Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR napríklad navrhuje zvýšiť dávku v hmotnej núdzi.

KOZ SR v stanovisku poukázala nielen na zdražovanie energií, ale na infláciu ako takú. Od vlády žiadajú rýchlo prijať také krátkodobé opatrenia, ktoré vo významnej miere zmiernia dôsledky rastúcich cien. Odborári v stanovisku okrem iného navrhli napríklad zvýšenie dávky v hmotnej núdzi, zvýšenie nezdaniteľnej časti dane na takú úroveň, pri ktorej pri nízkopríjmové osoby neplatili daň vôbec či zaviesť špeciálnu tarifu pre ohrozených energetickou chudobou.

Naopak, zamestnávatelia kladú dôraz na negatívny vplyv zdražovania energií na podnikateľský sektor, najmä na priemysel a zdravotníctvo. Požadujú okamžité zníženie poplatkov spojených s distribúciou energie a plynu aspoň na úroveň okolitých krajín EÚ, čo by mohlo byť hradené z Envirofondu. Takisto navrhujú dočasne zrušiť alebo znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na energie a znížiť poplatky v rámci regulovaných cien distribúcie či spotrebné dane na palivá. Tieto opatrenia a viacero ďalších vymenovala v stanovisku Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) zase pripomenula, že vývoj cien energií bude zrejme závisieť od toho, aká bude tohtoročná zima. Na zmiernenie zdražovania energií navrhuje asociácia dodržiavať povinné zákonné limity určené na prerozdelenie príjmov z predaja emisných povoleniek zo zdrojov Envirofondu a zároveň energeticky náročným podnikom kompenzovať nárast cien energií práve z týchto peňazí. Navrhli tiež zvážiť zmenu súčasného slovenského modelu platieb za elektrickú energiu.