Zastúpenie v organizáciách

Hospodárska a sociálna rada SR

Ing. Roman Karlubík

prvý viceprezident AZZZ SR, prezident ZChFP SR
podpredseda HSR SR

Rastislav Machunka

viceprezident AZZZ SR, viceprezident ZVLaLnS
člen HSR SR

RNDr. Oto Nevický, MBA

generálny sekretár AZZZ SR
člen HSR SR

Sociálna poisťovňa

Ing. Pavol Brnka

prezident ZSP, člen Prezídia AZZZ SR
podpredseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Ing. Tomáš Malatinský, MBA

prezident AZZZ SR, prezident SPNZ
sekretariat@azzz.sk
člen Dozornej rady vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni