Členovia

Doprava

Priemysel, Energetika

Pôdohospodárstvo, Potravinárstvo

Zdravotníctvo

Školstvo

Živnostníci, obchod a služby