O KOĽKO sa zvýši minimálna mzda na rok 2023? POZRITE SA, kto má nárok na VIAC AKO 1 200 EUR!

O KOĽKO sa zvýši minimálna mzda na rok 2023? POZRITE SA, kto má nárok na VIAC AKO 1 200 EUR!

Slováci s minimálnou mzdou dostanú od Nového roka 700 eur v hrubom, čo je po odčítaní všetkých odvodov 563,53 eura v čistom. Reálne si tak prilepšia o 38 eur. Zo súčasných 646 eur v hrubom tak stúpne minimálna mzda o 54 eur, čo je vyše 8-percentný nárast. Ak by sa išlo podľa automatu, „minimálka“ by bola nižšia o 9 eur.

Aj keď rast miezd neguje atakujúca inflácia, odborári považujú toto zvýšenie za pozitívne. "Všetci sociálni partneri sa zhodli na tom, že v súčasnej situácii musí výška minimálnej mzdy zohľadňovať možné negatívne dosahy na zamestnancov a domácnosti, no zároveň i prihliadať na nepriaznivú situáciu, v ktorej sa nachádza podnikateľské prostredie, a rešpektovať reálne možnosti slovenských zamestnancov," uviedli v spoločnom stanovisku zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a tiež zástupcovia zamestnancov združení v Konfederácii odborových zväzov (KOZ) SR a Spoločných odboroch Slovenska.

Členovia tripartity konštatovali, že spoločný návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na 700 eur je jasný dôkaz toho, že zodpovedný sociálny dialóg má zmysel. Rezort práce tiež oznámil sumy minimálnych mzdových nárokov. To znamená, že vyššie uvedená suma minimálnej mzdy sa zvyšuje v závislosti od stupňa náročnosti práce, pripomína Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS.

Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:

Prvý stupeň - charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.
Druhý stupeň - výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác, výkon jednoduchých remeselných prác, výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve, výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.
Tretí stupeň - riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.
Štvrtý stupeň - poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí, riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.
Piaty stupeň - komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému, výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí, riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov.
Šiesty stupeň - výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí, riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.