Novela zákona o odpadoch je podľa zamestnávateľov v rozpore s ústavou

Zdroj: www.teraz.sk

25.09.2020 Monitoring médií
Novela zákona o odpadoch je podľa zamestnávateľov v rozpore s ústavou
Zamestnávatelia upozornili, že stanovenie minimálnych sadzieb zo strany štátu je reguláciou, ktorá výrazne finančne zaťaží všetkých výrobcov obalov a neobalových výrobkov.
Asociácia priemyselných zväzov (APZ), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) vyjadrujú spoločný nesúhlas s tým, aby sa tak zásadné legislatívne zmeny, aké prinesie novela zákona o odpadoch, prijímali v skrátenom legislatívnom konaní bez rozsiahlej diskusie a vyčíslenia vplyvov. Postup, ktorý pri novelizácii zákona zvolilo Ministerstvo životného prostredia SR, nie je v súlade so zásadami právneho štátu.
Zmeny v zákone o odpadoch v stredu (23. 9.) prešli prvým čítaním v Národnej rade (NR) SR. "Napriek závažnosti týchto zmien a ich zásahu do podnikateľského prostredia sme nemali možnosť vyjadriť sa. Novela pritom s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie okrem zmeny v pravidlách triedenia odpadov aj výrazné zvyšovanie poplatkov za triedený zber," upozornil Andrej Lasz, generálny sekretár APZ. Zmeny v zákone podľa zamestnávateľov totiž zavedú štátnu regulácia výšky platieb pre zberové spoločnosti, čo je závažný vstup do hospodárskych vzťahov, ktoré na Slovensku fungujú na princípe trhového mechanizmu. Zásah je zároveň v zásadnom rozpore s princípmi voľného a slobodného trhu, na ktorých je postavené hospodárstvo SR, čo deklaruje článok 55 Ústavy SR.
Zamestnávatelia upozornili, že stanovenie minimálnych sadzieb zo strany štátu je reguláciou, ktorá výrazne finančne zaťaží všetkých výrobcov obalov a neobalových výrobkov a zberovým spoločnostiam vytvorí priestor na neefektívnu a nehospodárnu činnosť, prípadne generovanie nezaslúženého zisku. Tento zisk zároveň nebude kontrolovaný ani zo strany výrobcov, ani zo strany štátu. "Peniaze, ktoré by mohli byť efektívne využité na triedený zber či na osvetu a vzdelávanie v oblasti triedeného zberu, budú z odpadového hospodárstva odčerpávané do súkromných spoločností," zdôraznil Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR.
Zamestnávatelia týmto apelujú na poslancov Národnej rady SR, aby dôkladne zvážili svoj postoj k predmetnej novele. Akákoľvek cenová regulácia zo strany štátu podlieha v demokratických krajinách nezávislému regulačnému orgánu a uplatňuje sa len vo výnimočných a krajných prípadoch. Napríklad v prípade hrozby monopolu. Predmetnou novelou zákona o odpadoch naša krajina zároveň poruší rámcovú smernicu EÚ o odpadoch.