Nová zbraň proti daňovým podvodom: Kažimír ju ale zatiaľ odmieta

Nová zbraň proti daňovým podvodom: Kažimír ju ale zatiaľ odmieta

Už od minulého mesiaca má Slovensko šancu definitívne zatočiť s podvodmi na dani z pridanej hodnoty (DPH). Práve cez tento kanál totiž odteká najviac peňazí zo štátnej kasy, a to až 2 mld. eur ročne. Ministerstvo financií však odmieta prijať smernicu Európskej únie, ktorá umožňuje členským štátom od 16. 1. 2019 zaviesť takzvanú celoplošnú fakturáciu bez DPH (reverse charge, pozn. red.).

Brusel zaviedol tento mechanizmu vzhľadom na veľké daňové úniky v niektorých krajinách, avšak ponechal na každej vláde, či si uplatní takýto spôsob fakturácie.

Daň sa platí na konci

V praxi to znamená, že firmy či živnostníci, ktorí sú platcami DPH, by si medzi sebou už neúčtovali túto daň (transakcie nad 17,5-tis. Eur). Tým pádom by nemuselo prichádzať k nadmerným odpočtom dane z pridanej hodnoty.

Až posledný dodávateľ v reťazci – najčastejšie maloobchod – by si uplatnil pri predaji kupujúcemu DPH vo výške ako doteraz.

Podľa prezidentky Daňového fóra Slovenska Alici Ordy Oravcovej reverse charge je veľmi účinný nástroj v boji proti daňovým podvodom.

"Takýto mechanizmus sa už u nás uplatňuje na vybrané komodity, ako napríklad kovový šrot, obilie, hutnícky materiál alebo predaje starších nehnuteľností a celkom sa osvedčil," priblížila Oravcová.
Česi neváhajú

České ministerstvo financií na svojej stránke uvádza, že fakturácia bez DPH spoľahlivo funguje proti takzvaným karuselovým podvod.

Neexistuje totiž možnosť, že nejaká firma v komplikovanom reťazci spoločností zanikne a neodvedie DPH a zároveň iná firma z reťazca dostane peniaze zo štátnej kasy ako nadmerný odpočet.

Práve preto Česká republika už zavádza reverse charge do svojho daňového systému.
Ministerstvo čaká

Náš rezort financií v tomto smere ale nerobí nič.

"Toto opatrenie predstavuje značné výzvy pre finančnú správu, a tieto je potrebné dôsledne vyhodnotiť. Ide najmä o to, aby sa podvody z oblasti všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti nepreniesli do bežného systému cez umelé znižovanie hranice transakcie," uviedol tlačový odbor ministerstva.

Kažimírov rezort okrem iného povedal, že by bolo potrebné aj zavedenie nových kontrolných opatrení na zabezpečenie správneho odvedenia dane na konci dodávateľského reťazca.

"Navyše ani podnikateľská verejnosť neprijala túto smernicu s otvorenosťou, pretože pre nich predstavuje zvýšené administratívne náklady a najmä komplikácie z dôvodu vedenia duálneho systému," dodal tlačový odbor.

Oravcová ale argumenty ministerstva odmieta. Ako povedala, už dnes podnikatelia zasielajú daniarom kontrolné výkazy k DPH. Práve tie by vedeli využiť a nemuseli by podnikateľov zaťažovať ďalšími administratívnymi povinnosťami.

Rovnako tak aj podnikatelia sa nebránia zavedeniu fakturácie bez DPH.

"Boj proti daňovým podvodom vnímame ako naozaj jeden z kľúčových prostriedkov konsolidácie verejných financií, ktorý zároveň pomôže k stabilnému a transparentnému ekonomickému prostrediu. Podnikatelia sú ochotní znášať aj isté administratívne náklady za predpokladu, že budú viesť k zníženiu daňových únikov a efektívnemu výberu správy daní," odkázala hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Špániková.

Podnikateľ v oblasti dopravy z východného Slovenska, ktorý si neprial zverejniť svoje meno, pre Aktuality.sk uviedol, že v súčasnosti namiesto práce jeho vodiči chodia na výsluchy na daňový úrad.

"Aj niekoľkokrát za mesiac, musia ísť vysvetľovať, kde a ako tovar nakladali a vykladali, namiesto toho, aby pracovali, pričom daňový úrad preveruje subjekt, pre ktorý prepravu vykonali, nie samotného prepravcu," priblížil podnikateľ.
Hrozba príchodu podvodníkov

Pokiaľ Slovensko nepristúpi k reverse charge, tak hrozí, že daňoví podvodníci sa môžu presunúť k nám.

Únia totiž upozorňuje na riziko sťahovania daňových podvodov do štátov, ktoré tento mechanizmus nezavedú. Vzhľadom na veľkú podobnosť nášho daňového systému s českým, je veľká pravdepodobnosť, že "dépehačkári" prídu nakoniec na Slovensko.