Nie povinným rekreačným poukážkam

29.08.2018 Tlačové správy
Nie povinným rekreačným poukážkam

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) už viackrát deklarovala, že podporu cestovného ruchu zavedením tzv. rekreačných poukážok uvíta len v prípade, že sa bude jednať o dobrovoľné rozhodnutie zamestnávateľa, ktorý najlepšie vie, či si bude môcť dovoliť tento benefit uplatniť. Podľa verejne dostupných informácií mal systém rekreačných poukážok fungovať na dobrovoľnej báze, sme preto zaskočení, že sa má zrazu jednať o povinnosť. Ide o ďalší krok proti podnikateľom, kde pôvodnú dobre mienenú myšlienku zabíja povinnosť. Pre spoločnosti by to znamenalo výrazné zvýšenie nákladov.

Nesúhlasíme aby systém odmeňovania a benefitov bol prikázaný formou vládneho rozhodnutia, pretože to má byť internou záležitosťou každého podnikateľského subjektu. Úlohou vlády je okrem iného vytvárať zodpovedné legislatívne prostredie pre podnikateľov a nie zasahovať do ich systému odmeňovania.

Do odbornej diskusie o nastavení tohto nástroja podpory cestovného ruchu sme boli pripravení prispieť skúsenosťami našich členov, preto nás mrzí, že navrhovateľ usporiadal stretnutie bez účasti AZZZ SR, ktorá je najreprezentatívnejšou a najdlhšie pôsobiacou zamestnávateľskou organizáciou na Slovensku. Stretnutie sa konalo len s vytipovanými zamestnávateľmi, od ktorých sa očakávalo pozitívne vyjadrenie. S týmto stanoviskom sa rozhodne nestotožňujeme a nepovažujeme ho za reprezentujúce väčšinu zamestnávateľov na Slovensku.

O navrhované rekreačné poukážky by mohol byť zo strany zamestnávateľov záujem, avšak len v prípade, že budú dobrovoľné. Dôležité je, aby boli zavedené nástroje, ktoré zjednodušia administráciu rekreačných poukážok na strane zamestnávateľov ako aj hotelov a penziónov. Uvedený model podpory cestovného ruchu môže rozhýbať domáci turizmus a zatraktívniť dovolenkovanie v krajine.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)

Ing. Miriam Špániková

Tlačová hovorkyňa

Na stiahnutie