Nezamestnanosť rastie najviac od roku 2009

Nezamestnanosť rastie najviac od roku 2009

Ekonomická kríza vyvolaná pandémiou koronavírusu sa na Slovensku prejavila najrýchlejším nárastom nezamestnanosti od krízového roku 2009. Ohrozené stratou zamestnania sú najmä tie povolania, ktoré nie je možné vykonávať z domu, ako napríklad sezónni pracovníci alebo pracovníci vo fabrikách. Na trhu práce pociťujeme výrazný prepad, zamestnávatelia majú zároveň pesimistické vyhliadky aj do budúcnosti, čo sa odzrkadľuje v nízkom počte voľných pracovných miest. Firmy nechávajú v dôsledku krízy a neistoty mnohé aktivity utlmené.

Mnoho spoločností sa napriek štátnej pomoci stále ocitá vo finančných problémoch v dôsledku prepadu tržieb, ktoré neboli zavinené ich zlyhaním. Je veľmi pravdepodobné, že spomalenie ekonomiky spolu s vysokými mzdovými nákladmi zamestnávateľom spôsobí silný nárast nezamestnanosti. Ak podnikatelia niekoľko rokov svedomito platia dane, odvody či iné poplatky a v čase krízy nedostanú adekvátnu pomoc, sú z tejto situácie pochopiteľne frustrovaní. Naším spoločným cieľom by malo byť zachovanie zamestnanosti v maximálnej možnej miere, o to viac, že hrozba krachu podnikov, a teda aj prepúšťania zamestnancov ešte nikdy nebola taká vysoká a reálna. Sme veľmi znepokojení vývojom súčasnej situácie.

Opakovane zdôrazňujeme potrebu urýchleného konania a reálnej pomoci všetkým zamestnávateľom, bohužiaľ, stále sa tak nedeje. Stav je vážny a pomoc považujú podnikatelia za nedostatočnú, preto je v tejto chvíli veľmi dôležité nepoľavovať a pokračovať v urgentnom prijímaní ďalších opatrení. Ako sa firmy s uvedenými opatreniami stotožnili, nám už teraz odzrkadľujú nelichotivé štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, kde pribúdajú nezamestnaní. Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 je pre Európu bez pochýb výzvou nevídaných rozmerov. Preto sa lídri Európskej únie dohodli na spoločnom balíku pre záchranu ekonomiky a o rozpočte Únie na obdobie rokov 2021 až 2027 – v bezprecedentnej celkovej výške 1,82 bilióna eur. Ak budú tieto prostriedky minuté systematicky a udržateľne, môže to Slovensko posunúť výrazne vpred. Nemôžeme si dovoliť ďalšie chyby v strategickom plánovaní, aby nám tieto prostriedky prepadli alebo sa minuli neefektívne, na projekty, ktoré neprinesú želaný efekt.

Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR