Našetrené peniaze z Envirofondu sa majú vrátiť do podnikov, nemajú vykrývať štátny dlh

Zdroj: www.trend.sk

28.09.2022 Monitoring médií
Našetrené peniaze z Envirofondu sa majú vrátiť do podnikov, nemajú vykrývať štátny dlh

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) je znepokojená opakovanými zavádzajúcimi až klamlivými vyjadreniami politikov, vládnych predstaviteľov, či kompetentných inštitúcií na margo kompenzácií nepriamych CO2 nákladov pre energeticky náročné podniky.

Žiadosť o mimoriadnu pomoc

Fabriky, napríklad Slovalco, OFZ, Duslo Šaľa či Fortischem, ktoré boli nútené svoju výrobu pozastaviť, žiadajú podľa AZZZ o mimoriadnu pomoc z peňazí zo štátneho rozpočtu.

Fabriky dotknuté vysokými cenami elektrickej energie vládu už viac ako 2 roky žiadali o novelizáciu Zákona 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami. Tá by mala nastaviť predvídateľný rámec kompenzácií nepriamych CO2 nákladov na úroveň ostatných priemyselných krajín EÚ. Nejde o mimoriadnu pomoc, ktorá by mala byť dotovaná zo štátneho rozpočtu.

Rastúce ceny energií

Kompenzačná schéma je reakciou na rastúce ceny energií. Vďaka tomu dokážu krajiny udržať dekarbonizované a energeticky náročné podniky v chode, čo zároveň zabezpečuje sebestačnosť Európy vo výrobe určitých komodít, inak hrozí, že bude závislá na dovoze z Ruska či Číny.

Environmentálny fond potvrdil, že štát využíva jeho prostriedky na vykrývanie štátneho dlhu, a teda v rozpore s ich účelom a taktiež v rozpore so smernicou Európskej komisie. Prostriedky z jeho účtu tak nemôžu byť vyplatené slovenským fabrikám, nakoľko by sa Slovensku zhoršil rating a zvýšil deficit štátneho rozpočtu.

Kompenzácie nevyplácajú

„Nemožno nesúhlasiť s vyjadrením Envirofondu, že spätné vyplácanie kompenzácií by spôsobilo zvýšenie štátneho dlhu. Na to, že štát si nevyplácaním kompenzácií iba znižuje svoj dlh upozorňujeme už dlhodobo. Aj preto slovenské fabriky nežiadajú o pomoc z prostriedkov, ktoré samé kúpou emisných povoleniek v minulosti vyzbierali,“ hovorí Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

AZZZ opakovane žiada vládu o novelizáciu Zákona 414/2012, ktorý by určil výšku kompenzácií do budúcna. „Predvídateľné rámcové podmienky zvýšia pravdepodobnosť, že významné fabriky, a s nimi aj pracovné miesta, nezaniknú a tie, ktoré na nečinnosť vlády už doplatili, budú môcť svoju výrobu v budúcnosti možno opäť naštartovať. O rovnaké podmienky, aké majú fabriky v iných európskych krajinách, nežiadajú naši priemyselníci vládnych predstaviteľov (terajších, aj minulých) mesiac, ani rok. Priemysel na problém upozorňuje už roky,“ dodával Malatinský.