NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK

}
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK
NÁRODNÁ ASOCIÁCIA STK Račianska 184/B, 831 54 Bratislava www.stk-asociacia.sk

Národná asociácia STK je profesijnou organizáciou, ktorá združuje 61 prevádzkovateľov poskytujúcich služby technických a emisných kontrol v 72 staniciach technickej kontroly po celom území Slovenskej republiky. Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom celospoločenskej diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti a garantom skvalitňovania výkonu technických a emisných kontrol.
Predmetom činnosti združenia je : spolupracovať s príslušnými ministerstvami SR a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s problematikou cestnej dopravy, podávať podnety a návrhy zákonov a ostatných legislatívnych opatrení, vytvárať podmienky na získanie informácií a poznatkov, ako aj na vzdelávaciu činnosť v oblasti technických a emisných kontrol, poskytovať svojim členom v súvislosti s ich činnosťou pomoc, poradenské, konzultačné, organizačné a ďalšie služby, ktoré sa dotýkajú oblasti technických a emisných kontrol, vydávať odborné publikácie z oblasti činnosti STK, propagovať ekologicky vhodné formy podnikania v sieti staníc technickej kontroly, spolupracovať s domácimi i so zahraničnými združeniami, zväzmi, inštitúciami, komorami a spolkami v súvislosti s problematikou STK

Zástupcovia

Anton Rozbora člen Prezídia AZZZ SR
Peter Pánis člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR