Na spravodlivosť sa na Slovensku čaká aj desiatky rokov

Zdroj: www.trend.sk

14.05.2020 Monitoring médií
Na spravodlivosť sa na Slovensku čaká aj desiatky rokov
Krok vpred a dva kroky späť. Aj tak podľa ľudí z praxe vyzerajú reformné snahy o zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku
V auguste v roku 1995 podalo mesto Kremnica žalobu na Okresný súd v Martine z dôvodu reštitučného nároku na časť lesa v neďalekej hore. Od štátnych vojenských lesov chcelo získať späť kontrolu nad Rovnou horou, kde sa nachádza približne osemsto lesných hektárov. Z celej rozlohy však mesto získalo späť len drobnú časť. Vojenské lesy totiž neboli presvedčené o tom, že pred rokom 1949 patrila Kremnici celá hora. Doručením žaloby pred 25 rokmi sa tak začal kolotoč sporov, ktorý dones nie je ukončený.
Aj keď prípady reštitúcií zo svojej podstaty patria medzi mimoriadne náročné konania, štvrťstoročné naťahovanie na súdoch dobre ilustruje stav, v akom sa nachádza vymožiteľnosť práva. Prieskumy o dôveryhodnosti justície dlhodobo ukazujú, že súdom na Slovensku bezvýhradne verí len mizivé percento ľudí.
Dôvodov je mnoho. Dĺžka konaní, rodinkárstvo či korupcia, ktorá sa naplno ukázala, keď vyšla najavo spolupráca medzi mafiánom Marianom Kočnerom a dvoma desiatkami sudcov aj iných vysokých štátnych úradníkov. Bežný človek postupom času celkom zanevrel na spravodlivosť a čoraz viac ľudí bolo presvedčených o tom, že súdy vyhrajú vždy tí, ktorí majú viac peňazí.
Pred novou garnitúrou na ministerstve spravodlivosti stojí veľa veľkých výziev. Okrem reformy Ústavného súdu, Súdnej rady SR či zmeny výberu generálneho prokurátora to bude hlavne prinavrátenie dôvery bežných ľudí v súdy, sudcovský stav a spravodlivosť ako takú.
? Nekonečné súdy
Otázka vymožiteľnosti práva je jedným zo základných pilierov slobodného a demokratického štátu. Ak má človek istotu, že v prípade problémov sa obráti na súd a v priebehu niekoľkých týždňov, maximálne mesiacov mu súd dá či nedá za pravdu, rozhodnutia v súkromnom živote a biznise sa mu robia jednoduchšie.
Ešte viac to platí pri zahraničných investoroch, pre ktorých je kvalitná a rýchla justícia zárukou, že ich investícia je v danej krajine v bezpečí. Ak by vznikol problém, investor sa môže spoľahnúť na to, že ho dokáže za pomoci súdnej moci rýchlo a efektívne vyriešiť.
Na Slovensku však o vysokej miere vymožiteľnosti práva hovoriť nemožno. Hoci je príklad z úvodu textu extrém, prieťahy, nekonečné odvolávania a ospravedlnenia na pojednávaniach sú dobre známym faktom pre mnohých, ktorí sa už niekedy pokúsili na súdoch domôcť svojich práv.
,,Hlavným dôvodom zdĺhavých konaní sú prieťahy na strane súdu. Napríklad zmena sudcov v priebehu konania, nedodržiavanie zákonom stanovených lehôt v prípadoch zápisov do obchodného registra alebo dlhé čakanie na vypracovanie znaleckých posudkov," vymenúva príčiny hovorkyňa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) na Slovensku Miriam Filová.
Jedným z aktuálnejších príkladov, ako môže vyzerať nekonečné naťahovanie na súdoch, je kauza Glance House. Tá sa vlečie od roku 2010. Pred desiatimi rokmi ľudia zaplatili zálohy za byty v bytovke neďaleko Bratislavy, ale kľúče od svojej nehnuteľnosti dodnes nemá ani jeden z klientov tejto firmy.
Tesne pred odovzdaním bytovky sa totiž M. Kočner a jeho spoločníčka Jana Šlachtová pokúsili nehnuteľnosť ,,ukradnúť", čo odštartovalo sériu súdnych sporov. Hoci nedávno developer projektu prvé súdy vyhral, šanca, že sa klienti k svojim bytom dostanú, zostáva naďalej veľmi malá.
,,Prieťahy v konaniach spôsobuje aj personálne poddimenzované súdnictvo. Pomohlo by prijať ľudí do štruktúr vyšších súdnych úradníkov, ako aj podporného servisu. Samozrejme, otázkou v tejto veci sú aj platové podmienky, ktoré by mali byť atraktívnejšie," vysvetľuje M. Filová z Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) možné dôvody prieťahov.
? Problémy s exekúciami
Situácia v oblasti vymožiteľnosti práva sa na Slovensku podľa hovorkyne AZZZ SR vo všeobecnosti pozvoľne zlepšuje a vníma skôr postupné skracovanie priemer ného trvania súdnych sporov. Za významné zmeny k lepšiemu považuje zavedenie registra partnerov verejného sektora, zapisovanie konečného užívateľa výhod do obchodného registra či zriadenie upomínacieho konania.
Opačný názor na situáciu má výkonný riaditeľ Podnikateľskej asociácie Slovenska (PAS) Peter Serina. ,,Vymožiteľnosť práva šla dolu vodou. Ale nespôsobila to ani tak legislatíva ako skôr neschopnosť zorganizovať výkon súdnej moci a fungovanie súdov," vysvetľuje. Naráža predovšetkým na fungovanie Krajského súdu v Bratislave, kde sa na rozhodnutie vo veci čaká dva až tri roky od podania odvolania.
Podľa štatistík ministerstva spravodlivosti trvalo v roku 2017 uzatvorenie obchodného sporu priemerne viac ako 21 mesiacov, teda takmer dva roky. V roku 2010 to pritom bolo len necelých 14 mesiacov. Extrémom je napríklad Okresný súd v Piešťanoch, kde občianske aj obchodné veci na súde stoja priemerne viac ako tri roky.
Dĺžka súdneho konania je stále len jedna časť celého komplexu vymožiteľnosti práva. Ak aj súd konečne v spore rozhodne a na dlžníka následne uvalí exekúciu, veriteľ zďaleka nemá vyhraté. Súdni exekútori už roky kritizujú chaotické a nejednoznačné pravidlá, ktoré im v konečnom dôsledku komplikujú prácu.
,,Novela exekučného poriadku vnáša do exekučného konania chaos a neistotu. Exekútorské úrady nezriedka bez primeraných náhrad zaťažuje mnohými novými povinnosťami, ako aj takmer neúnosnou mierou zodpovednosti. Namiesto zjednodušenia procesu a elektronizácie prináša nezmyselné bujnenie administratívy," komentuje na portáli Najpravo.sk poslednú veľkú novelu exekučného poriadku exekútor Peter Stodola.
Novela exekučného konania a náhodný spôsob prideľovania exekučných vecí bol krok vedľa aj podľa P. Serinu. ,,V skutočnosti sa exekúcie nezrýchlili, veci sa len prerozdelili. Ak niektorý exekútor nepracuje alebo pracuje zle, nemôže s tým veriteľ nič urobiť. Vymáhanie pohľadávok je vecou čistej náhody. Sám ako advokát vymáham pre klientov stovky pohľadávok a dobrých exekútorov som za tento čas, čo platí nový spôsob, stretol možno desať až pätnásť. Nemôžem im však poslať žiadnu ďalšiu vec, lebo to neviem ovplyvniť. Mám tak desiatky exekúcií, kde exekútor nevymohol nič, a v zásade na neho nemám dosah," vysvetľuje.
? Ponuka riešení
Oslovení ľudia z praxe považujú vo všeobecnosti za najväčší nedostatok pri vymožiteľnosti práva na Slovensku dĺžku súdnych konaní. Netýka sa to pritom len veľkých obchodných sporov, ktoré sa riešia na súdoch, ale napríklad aj na prvý pohľad drobností na komunálnej úrovni, ktoré sa súdnou cestou ani riešiť nedajú.
Ide napríklad o vymáhanie a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, ktoré regulujú otváracie hodiny jednotlivých prevádzok. Ak podniky otváracie hodiny nerešpektujú, po opakovaných upozorneniach im mesto alebo mestská časť môže dať pokutu.
No potom sa znova začína známy slovenský kolotoč. ,,Prevádzka sa odvolá a okresný úrad pokutu napríklad pre formálne chyby zruší alebo ju zníži na polovicu. Proces trvá od začiatku do konca povedzme dva roky a obyvateľov počas celého tohto obdobia naďalej ruší hluk. Táto situácia prakticky nemá riešenie, lebo podľa výkladu niektorých právnikov do skončenia jedného správneho konania nie je možné začať ďalšie," opisuje absurdity pri vymáhaní všeobecne záväzných nariadení riaditeľ segmentu Property Services spoločnosti ISS Facility Services Karol Hederling.
Každá pohostinská prevádzka podľa neho bez problémov raz za dva, tri roky zaplatí pár tisíc eur a naďalej porušuje nariadenie mestskej časti. Aj takýto príklad dobre ilustruje fakt, že skutočná a jednoduchá vymožiteľnosť práva, ktoré by malo v prvom rade slúžiť na ochranu slabšieho, je na Slovensku zatiaľ vzdialená.
? Sľuby novej vlády
Nová vláda má za sebou niekoľko týždňov fungovania, počas ktorého však nemala veľa času zaoberať sa inými problémami než koronakrízou. Vo svojom ambicióznom programovom vyhlásení však sľubuje mnohé opatrenia, ktoré by v konečnom dôsledku mali pomôcť aj podnikateľom. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zo strany Za ľudí chce užšiu špecializáciu jednotlivých súdov. Tá by mala náledne znamenať skrátenie trvania jednotlivých konaní.
Programové vyhlásenie vlády sľubuje tiež zefektívnenie pri vymáhaní nesporných pohľadávok, či už vo forme exekúcie, alebo dobrovoľnej dražby. V porovnaní s programom, ktorý ukázala predchádzajúca vláda, je tento projekt zlepšenia súdnictva mimoriadne ambiciózny. Zostáva už len citovať záver dokumentu vlády Igora Matoviča: ,,Držme si všetci palce."
Zdroj: Trend.sk