Memorandum o spolupráci a porozumení so Srbskou republikou

20.04.2015 Tlačové správy
Memorandum o spolupráci a porozumení so Srbskou republikou

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR) podpísala s Úniou zamestnávateľov Srbskej republiky (ÚZ SR) Memorandum o spolupráci a porozumení.

Memorandum bolo podpísané minulý týždeň v hlavnom meste Srbskej republiky – Belehrade, v sídle Únie zamestnávateľov Srbskej republiky, za AZZZ SR prezidentom Tomášom Malatinským a za ÚZ SR prezidentom Nebojša Atanackovičom.

Cieľom Memoranda je upevniť spoluprácu medzi oboma organizáciami, podporiť rozvoj vzájomných aktivít, podporovať výmenu skúseností a spoluprácu v kľúčových oblastiach ekonomiky, ako aj zintenzívniť zahraničný obchod medzi firmami.

Pri tejto príležitosti bola signatárskymi stranami podporená iniciatíva smerujúca k založeniu spoločnej platformy v podobe „Srbsko-slovenského podnikateľského klubu“, ktorý bude slúžiť na vytvorenie podmienok pre dlhodobú spoluprácu zamestnávateľských organizácií.