List predsedovi vlády SR

10.08.2020 Monitoring médií
List predsedovi vlády SR

Zástupcovia zamestnávateľov sú znepokojení návrhom výšky minimálnej mzdy na rok 2021, ktorá môže práve v čase prebiehajúcej krízy prehĺbiť zamestnávateľom finančné problémy.