Len polovica firiem je pripravená na e-schránky

Zdroj: www.etrend.sk

27.04.2017 Monitoring médií
Len polovica firiem je pripravená na e-schránky

Prostredníctvom elektronickej schránky by mali firmy komunikovať so všetkými úradmi. Tie by mali firmám do schránok posielať rôzne úradné podania a žiadosti. Všetko, čo firme do schránky príde, bude mať rovnakú váhu ako keby jej to prišlo poštou s oficiálnou pečiatkou inštitúcie.

Ak si firmy e-schránku do júla nezriadia, štát ju aktivuje na doručovanie aj tým spoločnostiam, ktoré si ju dovtedy dobrovoľne neaktivovali.

Nevyhnutnosť, ale aj byrokracia

Slovenská pošta patrí k spoločnostiam, ktoré ešte e-schránky nevyužívajú.

„Spustenie prevádzky schránky plánujeme od 1. júla, teda od nadobudnutia povinnosti pre právnické osoby začať s orgánmi verejnej moci komunikovať elektronicky,“ informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Martina Macková.

Zamestnávatelia si myslia, že elektronizácia komunikácie so štátom je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou, po ktorej podnikatelia volajú už niekoľko rokov.

„Výrazným negatívom je však byrokracia pri príliš komplikovanej aktivácii samotnej elektronickej schránky. Na portáli sú síce návody ako postupovať pri inštalácii a tiež ako vstupovať do schránky, avšak pre bežného užívateľa, ktorý má priemerné IT zručnosti, sú nezrozumiteľné a komplikované,“ pripomenula hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Špániková.

Keďže je aktivácia schránky časovo a technicky náročnejšia, je možné, že si niektorí podnikatelia na to objednajú dodatočné služby odborníkov.

E-schránky zatiaľ nie sú k ničomu, lebo do nich verejná správa nič neposiela. Možno po 1. júli sa stanú funkčnými aspoň v priamej línii medzi podnikateľom a orgánom verejnej správy vo veciach výkonu verejnej správy (podávanie žiadostí a odvolaní a doručovanie rozhodnutí, predvolaní a výziev). Myslí si to výkonný riaditeľ Asociácie vonkajšej reklamy Vladimír Hutta.

„Nie je zrejmé, či budú aj komunikačným kanálom medzi podnikateľmi navzájom a či budú komunikačným kanálom aj do cudziny, najmä do Českej republiky, kde už majú takéto schránky funkčné dlhší čas,“ podotkol V. Hutta.

„Elektronickú komunikáciu štátu s firmami pokladám za dobrý nápad, no ako už neraz, dobrú myšlienku neguje jej chabá implementácia.“ Myslí si to konateľka spoločnosti Účtovná jednotka Veronika Solíková.

Tvrdí, že ak by portál slovensko.sk, či kvalifikované elektronické podpisy na občianskych preukazoch fungovali podobne intuitívne, jednoducho a dobre ako napríklad elektronické bankovníctvo, tak by štát nemusel podnikateľov naháňať do využívania schránok, ale zakladali by si ich určite radi sami.

Podľa V. Solíkovej sú pri elektronickej komunikácii štátu a firiem a využívaní elektronických schránok dva problémy.

Prvým je užívateľské rozhranie, ktoré nezodpovedá roku 2017 a pre priemerného používateľa pôsobí v porovnaní s inými aplikáciami v dnešnej dobe pomerne komplikovane.

„Z našich skúseností nie je napríklad značná časť podnikateľov schopná bez prečítania návodu intuitívne nastaviť ani takú základnú funkcionalitu ako sú notifikácie o nových správach.“

Druhým významným problémom je, že verejné inštitúcie, s ktorými podnikatelia najčastejšie prichádzajú do styku, zatiaľ komunikovať s firmami cez schránky nemusia.

„Finančná správa má na využívanie e-schránok prechodné obdobie a minimálne do januára 2018 bude využívať vlastný portál. Zdravotných poisťovní sa táto povinnosť netýka dokonca vôbec. Ak bude mať podnikateľ šťastie na šikovných úradníkov, tak s aktivovanou e-schránkou v bežnom živote pochodí pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou alebo súdom,“ dodala V. Solíková.

SPP má e-schránku zriadenú od novembra 2016 a od tohto termínu ju aj využíva na prijímanie písomností od štátnych orgánov, súdov a ďalších inštitúcií.

„Zriadenie e-schránky, respektíve elektronickú komunikáciu medzi štátom na jednej strane a občanmi a podnikateľmi na strane druhej, považujeme za úplne štandardný a nevyhnutný vývoj. Spoľahlivá, jednoduchá a funkčná elektronická komunikácia môže byť jedným s nástrojov aj na zníženie administratívnej záťaže,“ konštatoval hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.

SPP prijíma poštu doručenú elektronicky do e-schránky rovnako ako klasickú poštu prostredníctvom svojej podateľne.

V podmienkach veľkých obchodných spoločností, či iných inštitúcií, je totiž ťažko predstaviteľné, aby doručenú poštu, alebo zasielanie pošty prostredníctvom e-schránky, zabezpečovali členovia štatutárneho orgánu, predstavenstva spoločnosti.

Nateraz najviac zásielok prostredníctvom e-schránky prijal SPP od súdov.

„Považujeme za potrebné diskutovať o možnosti prispôsobiť fungovanie e-schránky tak, aby viac zohľadňovala potreby a fungovanie väčších subjektov. Ide, napríklad, o doručovanie zásielok určených do vlastných rúk, respektíve zásielok obsahujúcich dôverné informácie týkajúce sa len konkrétneho zamestnanca a podobne,“ dodal O. Šebesta.

Bez čoho to nejde

K prístupu do schránky potrebujú štatutári elektronický občiansky preukaz s čipom, čítačku kariet a bezpečnostný osobný kód (BOK). Ak budú z elektronickej schránky posielať aj dokumenty, pravdepodobne sa nezaobídu bez certifikátu na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Na oddelenia dokladov Policajného zboru už začalo ministerstvo vnútra distribuovať modernejší typ čítačky čipových kariet. Na jej inštaláciu už netreba špeciálny ovládač. Ten je totiž už súčasťou všetkých bežných verzií operačných systémov Windows.

Ako si aktivovať schránku na doručovanie

  • štatutár sa musí prihlásiť na Ústredný portál verejnej správy na adrese www.slovensko.sk,
  • aktivovať schránku si môže prostredníctvom tlačidla v elektronickej schránke – treba stlačiť tlačidlo „Aktivovať schránku“ umiestnené na stránke vpravo hore,
  • štatutár bude presmerovaný na formulár žiadosti o aktiváciu, v ktorom zaškrtne políčko „Žiadam o aktiváciu elektronickej schránky“,
  • ak si nechce schránku aktivovať hneď, môže určiť dátum, kedy ju chce oživiť,
  • potom odošle žiadosť a systém ho kvôli potvrdeniu vyzve, aby zadal bezpečnostný osobný kód,
  • po aktivácii štatutár dostane do elektronickej schránky o tom oznámenie,
  • druhým spôsobom je aktivácia prostredníctvom elektronického formuláru odoslaného z elektronickej schránky. Formulár štatutár nájde v symbole ozubeného kolieska (nastavenia) v pravom hornom rohu obrazovky,
  • po kliknutí na tlačidlo „Vytvorenie žiadosti“ si vyberie z ponuky „Žiadosť o aktiváciu elektronickej schránky.“