Legislatívny proces a AZZZ SR

AZZZ SR je v rámci legislatívneho procesu neopomenuteľný a povinný pripomienkovací subjekt. Všetky rezorty a štátne inštitúcie zverejňujú prostredníctvom „Portálu právnych predpisov“ zmeny v zákonoch Na zmeny reaguje AZZZ SR prostredníctvom svojich členov, ktorí tieto zákony/novely/vyhlášky pripomienkujú AZZZ SR...

AZZZ SR je v rámci legislatívneho procesu neopomenuteľný a povinný pripomienkovací subjekt.

  1. Všetky rezorty a štátne inštitúcie zverejňujú prostredníctvom „Portálu právnych predpisov“ zmeny v zákonoch
  2. Na zmeny reaguje AZZZ SR prostredníctvom svojich členov, ktorí tieto zákony/novely/vyhlášky pripomienkujú
  3. AZZZ SR následne zašle pripomienky predkladateľovi zákona, ktorý ich vyhodnotí
  4. Ak sú pripomienky zásadného charakteru, je predkladateľ povinný zvolať rozporové konanie, kde privolá všetkých partnerov, ktorí mali k zmenám pripomienky a snaží sa s nimi nájsť konsenzus
  5. Zákon následne putuje na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR
  6. Potom sa materiál sa dostáva do rúk Výborom NR SR
  7. Nakoniec materiál postupuje na rokovanie Vlády SR, kde sa schvaľuje finálna verzia zákonu, novely, či vyhlášky