Kvalitné vzdelanie sa dá získať aj v agropotravinárskych firmách

17.02.2016 Monitoring médií
Kvalitné vzdelanie sa dá získať aj v agropotravinárskych firmách

33 slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych firiem je pripravených od školského roka 2016/2017 vzdelávať budúcich prvákov-stredoškolákov v systéme duálneho vzdelávania.

Deviataci základných škôl si môžu vyberať spomedzi 12 poľnohospodárskych a 6 potravinárskych učebných odborov. Praktické vyučovanie sa môže uskutočniť v 27 poľnohospodárskych a 19 potravinárskych prevádzkach, schválených ako pracoviská praktického vyučovania. Zamestnávatelia prejavili najväčší záujem o vzdelávanie žiakov v učebných odboroch poľnohospodár – mechanizácia a cukrár – pekár. Vyplýva to z informácií, ktoré počas tlačovej besedy 12. februára 2016 v Liptovskej Tepličke uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík.

Čísla hovoriace o zamestnanosti v agropotravinárskom sektore nie sú pritom vôbec lichotivé. Ak porovnáme rok 1995 a 2014, tak pokles zamestnanosti v odvetví dosiahol 73%, s čím automaticky súvisí vyľudňovanie vidieka.

„Potrebujeme dostať do odvetvia kvalifikovaných ľudí, ktorí budú vedieť obsluhovať modernú poľnohospodársku či potravinársku techniku, potrebujeme kvalitným štúdiom prepojeným s výučbou v praxi zaujať najmä mladých ľudí, ktorých bude práca baviť a napĺňať“, povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík.

Osvedčenie na vstup do systému duálneho vzdelávania vydala SPPK už vlani dvom poľnohospodárskym podnikom. Pre slabý záujem zo strany žiakov o štúdium v poľnohospodárskych odboroch sa certifikovaným poľnohospodárom a Strednej odbornej škole v Leviciach, s ktorou plánovali spolupracovať, nepodarilo znáborovať minimálny počet žiakov na otvorenie skupiny.

„Tento rok sme spolu so zamestnávateľmi spustili veľmi aktívnu kampaň. Spolu so zamestnávateľmi vysvetľujeme žiakom a rodičom, ako duálne vzdelávanie funguje, čo od neho môžu očakávať“, uviedla na tlačovej besede riaditeľka Strednej odbornej školy v Pruskom Janka Fedorová.

Je v záujme aj zamestnávateľov, aby si získali na svoju stranu žiakov. „V spolupráci so SOŠ v Pruskom sme začali veľmi intenzívne pracovať na vytvorení nového učebného odboru agromechatronik – čo bude veľmi dôležitá oblasť vzdelania pri súčasnej vysokej technickej úrovni strojov. Výhodou tohto odboru je jeho perspektíva do budúcnosti a neobmedzené pracovné možnosti na celom Slovensku“, potvrdil viceprezident Agrionu - Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR Peter Matejovič.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora si dlhodobo uvedomuje, že na trhu chýba kvalifikovaná pracovná sila. Mladí ľudia nie sú dostatočne motivovaní a odborne vzdelaní. Častokrát ani nevedia, aké sú možnosti uplatnenia sa v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto víta možnosť zamestnávateľov aktívne sa zapojiť do vzdelávania mladých ľudí.

SPPK verí, že žiaci spolu so svojimi rodičmi sa v týchto dňoch budú zodpovedne rozhodovať pri výbere budúceho povolania. Dúfame, že využijú možnosti kvalitnej výučby v praxi, ktorú môžu budúci prváci stredoškoláci získať na viacerých miestach Slovenska v agropotravinárskych podnikoch. Poľnohospodári a potravinári, ktorí prešli certifikáciou a získali osvedčenie, sú pripravení na vzdelávanie mladých ľudí v praxi.

Bližšie informácie o podnikoch a systéme duálneho vzdelávania: www.sppk.sk