KRITICKÁ SITUÁCIA V trenčianskej nemocnici chýbajú lekári i zdravotné sestry!

KRITICKÁ SITUÁCIA V trenčianskej nemocnici chýbajú lekári i zdravotné sestry!

“Najväčší nedostatok sestier pociťujeme na chirurgickej klinike, klinike úrazovej chirurgie, internom oddelení, geriatrickom oddelení, pediatrickej klinike a tiež pôrodných asistentiek. Čo sa týka lekárov, najväčší nedostatok pociťujeme na neurologickom oddelení v odboroch kardiológia, angiológia a ORL,” uviedla hovorkyňa.

K výraznému obmedzeniu prevádzky zatiaľ nepristúpili, výpadky personálu na oddeleniach počas čerpania dovolenky, resp. práceneschopnosti, sa snažia riešiť presunom a výpomocou medzi oddeleniami. “Nedostatok personálu sa snažíme riešiť náborom nových zamestnancov a motiváciou personálu,” doplnila Holecová.