Konferencia Secure Energy Supply 2018

08.11.2018 Tlačové správy
Konferencia Secure Energy Supply 2018

Dňa 25.10.2018 sa v hoteli Bôrik konala odborná konferencia SES 2018 pod záštitou Petra Pellegriniho, predsedu vlády Slovenskej republiky a Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu.

Konferenciu organizovalo Slovenské jadrové fórum a Asociácia zamestnávateľských zväzov Slovenskej republiky.

Pri príležitosti konania konferencie boli odovzdané pamätné medaily zaslúžilým pracovníkom, ktorí prispeli veľkou mierou ku dostavbe bloku č.1 jadrovej elektrárne Mochovce, tento rok sme si pripomenuli 20 rokov od spustenia prvého bloku.

Účastníci konferencie v prednáškach a diskusiách potvrdili, že výroba elektrickej energie z jadrových elektrární sú bezuhlíkovou technológiou a veľkou mierou prispieva k dekarbonizácií energetiky. Na záver konferencie bolo konštatované, že bez jadrovej energetiky sa nedá dodržať záväzok na znižovanie emisie skleníkových plynov v zmysle Parížskych dohovorov a zároveň zvyšovať celosvetový blahobyt. Spolu s pružnými plynovými turbínami dokážu zabezpečovať potreby zákazníkov v spotrebe elektrickej energie.

Na stiahnutie