Konferencia o novele Zákonníka práce

27.04.2022 Monitoring médií
Konferencia o novele Zákonníka práce

Oblasť pracovného práva čakajú v roku 2022 významné zmeny súvisiace s pripravovanou novelou Zákonníka práce a novou smernicou Európskej únie, ktoré významne vstupujú do tém rodinnej politiky. Spoločnosť Poradca podnikateľa preto aj tento rok organizuje už III. ročník EPI konferencie: Pracovné právo, v rámci ktorej vystúpia: samotní tvorcovia legislatívy, vedúci zástupcovia zamestnávateľov (AZZZ SR, APZ) a zamestnancov (OZ KOVO), Národný inšpektorát práce, spoločnosť Trexima a ďalší významní odborníci z praxe.

EPI konferencia Pracovné právo sa bude konať  5 – 6. 5. 2022 v Grandhoteli Praha**** v Tatranskej Lomnici. Svojou účasťou získate možnosť nazrieť na tému očami zákonodarcov aj dotknutých subjektov z praxe, klásť otázky na konkrétne témy, ktoré vás zaujímajú, a navyše si užiť prekrásne prostredie priamo v srdci Vysokých Tatier.

Konferencia súbežne prebieha aj formou priameho prenosu pre záujemcov, ktorým nevyhovuje fyzická účasť.

Členovia AZZZ majú nárok na 15% zľavu z ceny vstupného. Pre uplatnenie je potrebné uviesť Zľavový kód: AZZZ15

Vstupenku na konferenciu je možné objednať:

telefonicky: +421 41 70 53 414, +421 41 70 53 888

emailom: sinska@pp.sk, sluzby@profivzdelavanie.sk

alebo zakúpiť priamo v našom e-shope: https://bit.ly/pracovnepravo_azzz

Viac informácií o konferencii nájdete na: https://bit.ly/pracovnepravoazzz


Témy konferencie sú nasledovné:

Štvrtok 5. 5. 2022

  • Zosúladenie pracovného a rodinného života a ďalšie aktuálne veci v pracovnom práve

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľ odboru zodpovedný za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov

  • Aktuálne otázky založenia a skončenia pracovného pomeru (aj) vo svetle novely ZP

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

  • Vysielanie zamestnancov do zahraničia – pracovné podmienky, povinnosti zamestnávateľov a výkon kontrol

JUDr. Lucia Sabová Danková, Národný inšpektorát práce, riaditeľka Odboru pracovnoprávnych vzťahov

  • Najčastejšie porušenia predpisov konštatovaných pri výkone inšpekcie práce

Mgr. Kamil Košík, Národný inšpektorát práce, štátny radca, Odbor pracovnoprávnych vzťahov

  • Panelová diskusia: Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s prijatými legislatívnymi zmenami
  • Panelová diskusia: Ďalšie požiadavky zamestnávateľov na pracovnú legislatívu

Piatok 6. 5. 2022

  • Realizácia pracovného práva v praxi z pohľadu zamestnancov

JUDr. Monika Benedeková, Odborový zväz KOVO, podpredsedníčka Rady OZ KOVO

  • Kam sa podeli zamestnanci?

Mgr. Andrej Lasz, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, generálny sekretár vyššieho zamestnávateľského zväzu

  • Smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a o predvídateľných pracovných podmienkach a ich vplyv na pracovnoprávnu legislatívu v SR

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Pracovné a mzdové podmienky v SR

Ing. Ľubomír Kadlečík, TREXIMA, manažér úseku štatistík a prognózovania

  • Panelová diskusia: Nové formy organizácie pracovného času