Koncesionárske poplatky

27.06.2016 Tlačové správy
Koncesionárske poplatky

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) v reakcii na pripravovaný návrh zákona z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS vyslovuje zásadný nesúhlas s uvedeným návrhom zákona, ktorý bude predmetom rokovania pondelkovej Hospodárskej a sociálnej rady SR. K predloženému materiálu uplatňuje AZZZ SR nasledovné zásadné pripomienky.

Predložený návrh naďalej uvažuje s povinnými platbami koncesionárskych poplatkov za služby RTVS (v návrhu zvýšenými o 50%!) nielen od fyzických osôb (výška sadzby úhrady sa stanovuje z aktuálnych 4,64 eur na 7 eur za mesiac pre platiteľa), ale aj subjektov, ktoré sú zamestnávateľmi, a to podľa počtu zamestnancov (navrhované o 50% vyššie sadzby úhrady sa stanovujú v rozpätí od 7 eur do 697 eur za mesiac).

"Tento princíp odmietame, považujeme ho za duplicitné spoplatnenie služieb RTVS, nakoľko každý zamestnanec ako občan fyzická osoba má povinnosť platiť za svoju domácnosť (ako odberné miesto el. energie) koncesionársky poplatok za služby RTVS. Nevidíme dôvod na uplatňovanie tohto princípu,
ktorý je de facto daňou za zamestnávanie a pôsobí kontraproduktívne voči kľúčovému hospodárskemu a sociálnemu cieľu vlády SR, ktorým je znižovanie nezamestnanosti a podpora tvorby nových pracovných miest",
uviedol prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský.

Z uvedených dôvodov odporúča AZZZ SR uplatniť iný vhodnejší model namiesto tohto modelu zabezpečovania financovania služieb RTVS, ktorý je nastavený nesystémovo a nelogicky, nakoľko využívanie služieb RTVS, máme za to, nijako nesúvisí nielen s počtom zamestnancov, ale so zamestnávaním zamestnancov všeobecne, a preto ho považujeme za nepochopiteľnú a nesystémovú administratívnu a finančnú záťaž zamestnávateľov, pôsobiacu, ako je vyššie uvedené, proti zvyšovaniu zamestnanosti.

S úctou

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)

Ing. Miriam Špániková

Tlačová hovorkyňa

Nevädzová 5

821 01 Bratislava

tel.: +421/2/44 258 528, +421/2/44 258 295
mob.: +421/908 688 068
e-mail: spanikova@azzz.sk