Komuniké zo zasadnutia Rady zamestnávateľov pre SDV

04.07.2016 Tlačové správy
Komuniké zo zasadnutia Rady zamestnávateľov pre SDV

Na dnešnom zasadnutí Rady zamestnávateľov pre SDV zamestnávatelia - zástupcovia stavovských a profesijných organizácií zodpovedných za zavádzanie duálneho systému vzdelávania v zmysle zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave - apelujú na vládu SR k urýchlenému spusteniu národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy", ktorý okrem profesionálnej podpory pri zavádzaní systému duálneho vzdelávania má zabezpečiť aj vytvorenie podmienok pre činnosť stavovských a profesijných organizácií k zabezpečeniu úloh, ktoré pre nich vyplývajú zo zákona.

V prípade, že vláda SR nebude môcť v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov zabezpečiť vyhlásenie a spustenie projektu, stavovské a profesijné organizácie nebudú ďalej schopné túto činnosť profesionálne zabezpečovať, čo môže ohroziť transformáciu odborného vzdelávania a zastaviť úplne nábeh celého duálneho vzdelávania na Slovensku.

Na stiahnutie