Kľúčové opatrenia na podporu ekonomiky

23.03.2020 Monitoring médií
Kľúčové opatrenia na podporu ekonomiky

Je v eminentnom záujme zamestnávateľov zabezpečiť v prvom rade bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov. V tejto súvislosti zamestnávatelia v súlade s odporúčaním centrálneho krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva koordinujú rozsah preventívnych opatrení a režim práce v jednotlivých spoločnostiach s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Zamestnávatelia v súčasnej dobe s vypätím všetkých síl zabezpečujú výrobu v súlade s odporúčaniami úradov tak, aby plnili požiadavky svojich odberateľov. Je v našom spoločnom záujme udržanie výroby vo všetkých sektoroch tak, aby sa mimo iné zabezpečil chod štátu, ale aj tvorba zdrojov na kompenzáciu podnikov a občanov zasiahnutých krízou. Viac v priloženom dokumente.