Generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne! Kedy vám odpustia penále?

Zdroj: www.cas.sk

17.10.2022 Monitoring médií
Generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne! Kedy vám odpustia penále?


Dlhujete peniaze Sociálnej poisťovni a ešte stále ste svoje záväzky nevyrovnali? Budúci rok dostanete veľkú šancu. Parlament minulý týždeň prijal zákon, ktorý zavádza tzv. generálny pardon. O čom to je a čo musíte urobiť?

Zamestnávatelia, živnostníci, ale aj ľudia, ktorí už nepodnikajú - vyše milióna právnických a fyzických osôb dostane možnosť zbaviť sa dlhov voči Sociálnej poisťovni. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú parlament prijal 5. októbra, zavádza generálny pardon. „Dlžníkom bude odpustená povinnosť zaplatiť penále, ak uhradia dlžné poistné najneskôr do 31. augusta 2023,“ povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Kým dlhy na poistnom a príspevkoch do druhého piliera predstavujú 600 miliónov eur, penále až 885 miliónov eur.

Rozhodnutiu parlamentu nepredchádzala žiadna odborná diskusia. Možnosť odpustenia penále sa do zákona dostala cez pozmeňujúci návrh poslankyne Petry Hajšelovej. Zástupcovia zamestnávateľov si to však pochvaľujú. „Vítame toto rozhodnutie, ktoré aspoň čiastočne zmierni vplyv koronakrízy na jednotlivých zamestnávateľov a SZČO v najviac dotknutých odvetviach,“ reaguje Miriam Filová z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. 

Budúcoročný generálny pardon v Sociálnej poisťovni bude tretí v poradí. V predchádzajúcich dvoch prípadoch, v rokoch 2008 a 2010, odpustila penále v celkovej výške takmer 344 miliónov eur. „Za oba roky generálneho pardonu sme vysporiadali približne milión stotisíc dlžníkov,“ dodáva hovorca poisťovne Martin Kontúr.

Koho sa to týka

každého, kto pred 1. 7. 2022 odviedol poistné do I. piliera a/alebo príspevky do II. piliera neskoro, v nižšej sume alebo vôbec

Ktoré fyzické osoby?

- Fyzickými osobami sa myslia bývalé samostatne zárobkovo činné osoby, teda také, ktoré už nemajú aktívnu živnosť, ako aj dobrovoľne poistené osoby.

 

Zamestnanci sú mimo

- Aj zamestnanec musí platiť odvody, ale za prípadný dlh nezodpovedá. Zamestnávateľ je povinný posielať ich do Sociálnej poisťovne. Bez ohľadu na to, či si túto povinnosť plní alebo nie, na nároky zamestnanca to nemá vplyv. „Nárok na dávku zamestnanca nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné,“ uvádza sa v zákone.

Čo treba urobiť?

- zaplatiť dlžné poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie v plnom rozsahu do 31. 8. 2023

Ako postupuje sociálna poisťovňa

- nepredpíše penále alebo odpustí penále splatné do 31. 1. 2023

Penále

je vo výške 0,05 % z dlhu za každý deň omeškania odo dňa splatnosti
nemôže presiahnuť samotnú dlžnú sumu
ak nie je vyššie ako 5 €, poisťovňa ho nepredpíše

 

Trocha to zmierni ťažké časy

Miriam Filová, hovorkyňa AZZZ SR

- Počas predchádzajúcich vĺn pandémie bola veľká väčšina podnikov povinne zatvorená, pričom prevádzky boli bez akýchkoľvek tržieb a  príjmu. Pre rapídny pokles tržieb neboli firmy schopné platiť svoje aktuálne záväzky, vzniknuté straty sa každým dňom prehlbovali, bojovali s existenčnými problémami a mnohí sa nie svojou vinou dostali do platobnej neschopnosti. Vzhľadom na to vítame toto rozhodnutie, ktoré aspoň čiastočne zmierni vplyv koronakrízy na jednotlivých zamestnávateľov a SZČO v najviac dotknutých odvetviach.