Firmy & CSR

24.02.2020 Monitoring médií
Firmy & CSR
Je spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR) trend, ktorým sa riadia aj slovenské firmy? Iba tretina podnikov na Slovensku zvláda stratégiu CSR. Polovica si pýta s etikou pomoc. Spoločenská zodpovednosť je doménou zahraničných podnikov. Tie naše sa pomaly zobúdzajú.
Dobré meno spoločensky zodpovednej spoločnosti vie prilákať nielen viac záujemcov o prácu, ale aj priniesť firme nové kontakty a otvárať jej dvere k novým možnostiam spolupráce, najmä s externým prostredím. "Pre firmu to je veľké pozitívum. Obraz spokojných zamestnancov a celkové dobré fungovanie firmy má vplyv na branding," vysvetľuje Nikola Richterová, PR manažérka z portálu Profesia. sk. Uchádzači o prácu si podľa nej všímajú viac aktivity zamestnávateľov a majú na nich vyššie nároky ako pred rokmi. Nechcú pracovať tam, kde sú iné priority, ako oni sami uznávajú. Čím viac sa zamestnanci stotožňujú s konaním svojho zamestnávateľa, tým viac sa správajú oddanejšie. "Sú hrdí na to, pre koho pracujú. Kým v minulosti sa uchádzači zaujímali najmä o to, kde je voľné miesto a akú výplatu dostanú, dnes vidíme záujem pracovať vo firmách, s ktorými sa vedia stotožniť," spresňuje. Spoločenská zodpovednosť firiem je trendom, ktorý sa na Slovensko dostal zo zahraničia a ktorý neustále napreduje.
Viac sa angažujú zahraničné firmy
Intenzita, s akou sa firmy zapájajú do stratégie Coporate Social Responsibility, však závisí od viacerých faktorov. "Od situácie, v ktorej sa organizácia nachádza, a aktivít, na ktoré kladie najväčší dôraz. CSR ovplyvňujú napríklad finančné ukazovatele, pozícia spoločnosti na trhu, odvetvie či konkurencia," spresňuje Miriam Filová, hovorkyňa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR). CSR aktivity sú v súčasnosti na Slovensku doménou najmä väčších spoločností, predovšetkým tých so zahraničným vlastníctvom. "Kopírujú zabehnuté schémy z materských spoločností. Väčšie a bohatšie spoločnosti s nimi počítajú aj vo svojom rozpočte a vyčleňujú na ne balík peňazí," spresňuje Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov. Fakt, že veľké firmy si uvedomujú zodpovednosť a záväzok voči okoliu, potvrdzuje aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. "Prostredníctvom CSR sa podieľajú na zvyšovaní kvality života svojich zamestnancov, lokálnej komunity a v konečnom dôsledku spoločnosti ako celku," spresňuje Miriam Filová, hovorkyňa asociácie. Tento trend sa postupne dostáva aj do menších slovenských spoločností. "Situácia na Slovensku sa počas posledných rokov výrazne zmenila. Spoločenská zodpovednosť firiem sa rieši viac ako kedykoľvek predtým," vysvetľuje. CSR aktivity sú aktivitami zamestnávateľov. Zväčša nimi pomáhajú tretím stranám/osobám, organizáciám či životnému prostrediu. Predovšetkým však prinášajú pozitíva do vnútra firmy. "Posilňujú vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom a externým prostredím," vysvetľuje Martin Hošták.
Oblasť CSR nikto nezastrešuje
Aktivity podnikov v rámci spoločenskej zodpovednosti sú na Slovensku dobrovoľné. V minulosti túto oblasť zastrešovali ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo hospodárstva. "Je veľa firiem, ktoré majú CSR stratégiu vo svojom core businesse, a hlásia sa k tomu, že podnikajú zodpovedne. Niektoré sú dokonca združené v Business Leaders Fore, ktoré je súčasťou Nadácie Pontis. Tá sa tejto oblasti venuje najintenzívnejšie na Slovensku," informoval rezort práce. Gro CSR tvoria ekologické, sociálne a environmentálne aktivity. Spoločnosti u nás sa najviac orientujú na ochranu životného prostredia, podporu zdravotníckych organizácií alebo ďalších organizácií, ktoré pomáhajú tým, ktorí sa dostali do finančných a iných problémov, či na pomoc znevýhodneným skupinám. "Reagujú priamo na spoločenské udalosti a nedostatky, ktoré na Slovensku sú," vysvetľuje Nikola Richterová z pracovného portálu. Až 45 percent podnikov pritom potrebuje pomoc s vytvorením stratégie spoločensky zodpovednej firmy. Tretina si, naopak, myslí, že rady nepotrebuje. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho výskumu Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí, ktorý vlani realizovala Univerzita Komenského v Bratislave (Fakulta managementu) na vzorke 1 295 podnikov. Slovensko zrejme v tejto oblasti bude aj v budúcnosti kopírovať trendy zo zahraničia. "Najmä zo západnej Európy," spresňuje Martin Hošták. Čo konkrétne ďalšie roky prinesú, je však ťažké povedať. "Predpokladáme, že oblasť Corporate Social Responsibility bude prekvitať," uzatvára Nikola Richterová.
Zdroj: Hospodárske noviny