Firmy budú kormidlovať medzi zákonmi

Zdroj: www.etrend.sk

10.01.2020 Monitoring médií
Firmy budú kormidlovať medzi zákonmi

Podnikatelia sa v tomto roku budú musieť vyrovnávať s vyššou minimálnou mzdou, s vyššími príplatkami za prácu v neštandardnom čase, ako aj so sociálnymi balíčkami

Ďalej budú platiť daň 15 percent pri ročnom príjme do 100-tisíc eur. Zvyšuje sa superodpočet výdavkov na vedu a výskum zo 150 na 200 percent. To sú len niektoré vybrané novinky TRENDU pre biznis v roku 2020. Najviac legislatívnych úprav sa dotýka zákona o dani z príjmov, zmeny nastali aj v Zákonníku práce či v Obchodnom zákonníku.

Štát trestá nízkozarábajúcich

Situácia v podnikateľskom prostredí sa od januára 2020 zhoršuje pre skokový nárast minimálnej mzdy, s čím súvisí aj rast príplatkov za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov. Minimálna mzda sa zvyšuje z 520 eur na 580 eur. Aj keď vláda argumentuje pri jej zvyšovaní podporou ľudí s menšími zárobkami, v skutočnosti väčšinu zamestnancov s príjmom nižším ako priemerná mzda zaťažuje viac ako okolité krajiny. ,,Vláda súbežne trestá firmy rekordne vysokou cenou práce a zároveň trestá väčšinu zamestnancov vyššími daňami a odvodmi, ako majú okolité štáty a bohaté Nemecko a Rakúsko," hovorí pre TREND Silvia Hallová, daňová partnerka spoločnosti Grant Thornton.

Zo štátov V4, ako aj Rakúska a Nemecka má Slovensko najvyššiu cenu práce. Daňové a odvodové zaťaženie, ktoré musí zamestnávateľ platiť z hrubej mzdy, predstavuje aktuálne 35,2 percenta. V Česku je to 33,8 percenta, v Rakúsku percento kolíše podľa výšky príjmu od 30,35 do 31,79. Najnižšiu cenu práce má Maďarsko, a to 19 percent. Neodôvodnené a ničím nepodložené razantné zvyšovanie minimálnej mzdy v kombinácii s vyššími príplatkami môže mať veľmi negatívny dosah na firmy aj zamestnancov, podotkla pre TREND Miriam Filová, hovorkyňa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR).

Najviac sú ohrozené firmy s viaczmennou prevádzkou

Najväčšiu daňovú a odvodovú záťaž musia znášať firmy s viaczmennou prevádzkou a vyšším počtom zamestnancov, ktorým razantne rastú náklady na nočnú a víkendovú prácu. Prispelo k tomu viacero nesystémových opatrení zo strany vlády. ,,Medzi ne patria napríklad rekreačné poukazy, ktoré ako povinnosť nepozná legislatíva žiadnej z okolitých krajín ani zákony Rakúska a Nemecka," dodáva S. Hallová. Zvyšujúce sa náklady odrádzajú mnohých podnikateľov od podnikania. ,,Ťažko sa im pripravujú biznisové plány, keď v priebehu roka sa im navalia mnohé povinnosti, ktoré im významne ovplyvňujú rozpočet," spresňuje pre TREND Miriam Filová. Bremeno vysokých miezd pociťujú na svojich pleciach napríklad pekári. ,,Za obdobie od januára 2019 do januára 2020 došlo k zvýšeniu nákladov štvornásobne, pričom takúto intenzitu záťaže v podobe kontinuálneho zvyšovania mzdových nákladov jednoducho nie je možné zvládnuť," uvádza Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

V tomto sektore je až 81 percent odpracovaných hodín zaťažených spomínanými príplatkami, pričom tam nie je možnosť presunúť výrobu z príplatkovo exponovaných časov do štandardných pracovných hodín. ,,Základným problémom je, že nárast mzdových nákladov za posledné dva roky je neúmerný výkonnosti nášho odvetvia," potvrdil pre TREND Viktor Gumán, generálny riaditeľ košickej pekárenskej spoločnosti Vamex.

Dve daňové sadzby narušujú pravidlo rovnosti

Malé a stredné firmy čaká od tohto roka 15-percentná daň z príjmov. Ako podotýka Martin Jakubec, daňový poradca z poradenskej firmy LeitnerLeitner, táto zmena sa týka živnostníkov aj firiem, ktorých ročný príjem z podnikania nepresiahne 100-tisíc eur. Toto zvýhodnenie si môžu uplatniť na príjmy za rok 2020, teda v daňovom priznaní podanom v roku 2021. Vytvorenie dvoch daňových sadzieb však na druhej strane narušuje princíp rovnosti, ktorý platil na Slovensku od zavedenia rovnej dane v roku 2004. ,,Ide tiež o pozvánku pre firmy, aby svoje podnikanie optimalizovali a aspoň časť obratu vyčlenili do nových eseročiek s plánovaným príjmom do 100-tisíc eur a s nižším zdanením," podotýka S. Hallová. Keďže zákon neobsahuje žiadne pravidlo, ktoré by umožňovalo postihovať takéto kroky, je to pre daňových optimalizátorov riešenie s nulovým rizikom. Zníženie sadzby na 15 percent nepovažuje za nástroj, ktorý by mal priniesť relevantné oživenie ekonomiky, ani Viktor Novysedlák, výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Je tu však jedno obmedzenie, na ktoré by mali myslieť práve živnostníci pri výpočte limitu nižšej dane. ,,Podnikatelia, ktorí vedú podvojné účtovníctvo, vychádzajú pri výpočte limitu z výnosov. Ale fyzické osoby s príjmami z podnikania podľa zákona o dani z príjmov, ktoré budú viesť jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu, budú limit zisťovať zo všetkých príjmov," objasňuje daňová poradkyňa Milena Rážová pre TREND. Bude to platiť bez ohľadu na to, či tieto príjmy sú alebo nie sú predmetom dane z príjmov. Od tohto roku sa pre fyzické aj právnické osoby zvyšuje hranica povinnosti platenia preddavkov na daň z 2 500 na 5 000 eur.

Nová kategória podnikateľa mikrodaňovníka

V zákone o dani z príjmov vznikla nová kategória podnikateľa - mikrodaňovník. Ide o fyzickú, ale aj právnickú osobu, ktorej príjem za zdaňovacie obdobie nepresiahne 49 790 eur. Reálne výhody a špeciálne režimy pre podnikateľov budú platiť až od roku 2021, spresňuje Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS). Firmy sa budú musieť vedieť správne zaradiť do tejto kategórie, čo môže priniesť viaceré komplikácie vzhľadom na zložitosť súčasnej legislatívy. Každý tretí podnikateľ v nedávnom prieskume ZPS prezradil, že nedokáže podnikať bez toho, aby neporušil zákon. ,,Mikrodaňovníci budú mať zjednodušenie napríklad v oblasti odpisovania majetku. Do nákladov si majetok môžu premietnuť cez odpisy v ľubovoľnej výške, teda rýchlejšie, a nie počas presne stanoveného počtu rokov ako ostatní podnikatelia," podotýka M. Jakubec. Takisto si môžu od roku 2021 daňovú stratu odpočítať naraz až do výšky celého základu dane, na rozdiel od ostatných spoločností, ktoré majú túto možnosť len do výšky 50 percent zo základu dane.

Pre ostatné spoločnosti i živnostníkov je tu ďalšia novinka v zákone o dani z príjmov. Od roku 2020 možno umorovať daňové straty počas piatich rokov namiesto predchádzajúcich štyroch rokov. Okrem toho už nebudú musieť byť umorované rovnomerne. Pri správnom nastavení poskytuje táto zmena zaujímavé možnosti legálnej daňovej optimalizácie.

Superodpočet stúpne

Od roku 2020 sa zvyšuje superodpočet výdavkov na vedu a výskum na 200 percent, pričom za rok 2019 si bolo možné spätne uplatniť 150 percent nákladov. Podľa Kristíny Šumichrastovej, riaditeľky spoločnosti Ayming pre ČR a SR, v roku 2019 firmy mohli usporiť až 31,5 percenta z takejto investície, v tomto roku to bude 42 percent. ,,Tento nástroj určený na akýkoľvek inovatívny alebo vývojový projekt má byť pružný pre všetky podniky bez rozdielu veľkosti a regiónov. Uplatniť si ho môžu každý rok," spresňuje. Od tohto roku si môžu superodpočet prenášať až päť rokov, predtým to boli štyri roky. Treba však povedať, že má len malý prínos pre skutočne zásadné výskumné projekty. ,,Jedným z problémov je verejný register daňovníkov uplatňujúcich si superodpočet, ktorý obsahuje aj citlivé údaje o realizovanom projekte, netransparentné pravidlá a neexistujúci koncepčný rozvoj," spresňuje daňová poradkyňa S. Hallová.

Vyššia nezdaniteľná suma

Nezdaniteľná časť základu dane bola už niekoľko rokov nastavená na 19,2-násobok sumy platného životného minima, po novom sa mení na 21-násobok. Fyzické osoby si v roku 2020 môžu zo základu dane odpočítať sumu 4 414,20 eura, predtým to bolo 3 937,34 eura. Môžu si ju uplatniť len tí, ktorí majú počas roka aktívne príjmy, teda buď zo závislej činnosti, z podnikania, či z inej samostatne zárobkovej činnosti. ,,Oproti minulému roku bude na daniach možné ušetriť 72 eur ročne," konštatuje M. Jakubec.

Podnikateľom by skôr pomohlo zníženie zaťaženia práce alebo zníženie úrovne zdravotných a sociálnych odvodov, tie však každý rok narastajú. Minimálna suma, ktorú od januára 2020 musia samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) platiť za zdravotné odvody, predstavuje 70,91 eura a za sociálne odvody 167,89 eura. Spolu je to 238,80 eura. K najväčším výzvam v ďalších mesiacoch podľa Miriam Bellušovej, generálnej sekretárky Slovenského živnostenského zväzu, patrí pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných ľudí a zachovanie cenovej konkurencieschopnosti pri očakávanom výraznom zvýšení nákladov.

----

Zmeny pre zamestnávateľov

Od prvého januára tohto roka majú zamestnanci, ktorí ešte nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa, nárok na päť týždňov dovolenky. Zmeny nastali aj pri zdaňovaní odmien. Zvyšuje sa oslobodenie príspevku na nájomné bývanie pre zamestnancov zo 60 na 100 eur mesačne a v prípade, že ich pracovný pomer trvá viac ako dva roky, až na 350 eur mesačne.

Príjmy v súvislosti so zvyšovaním kvalifikácie pracovníkov budú oslobodené od dane a odvodov, ak je splnená podmienka trvania pracovného pomeru aspoň 24 mesiacov. ,,Náklady budú uznané ako daňový výdavok zamestnávateľa, ak preukáže, že dosiahnutie vyššej kvalifikácie zamestnanca je nevyhnutné pre podnikanie firmy," objasňuje Silvia Hallová, daňová partnerka poradenskej a audítorskej spoločnosti Grant Thornton. Oslobodené sú aj preventívne prehliadky nad rámec zákona, ak sú hradené zo sociálneho fondu. ,,Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancom aj príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Oslobodený je do 275 eur v úhrne na všetky deti zamestnanca za rok, maximálne do 55 percent výdavkov," konštatuje Martin Jakubec, daňový poradca spoločnosti LeitnerLeitner.

Novela zákona o dani z príjmov umožňuje od tohto roka zasielať niektoré druhy mzdových dokladov už aj elektronicky e-mailom, napríklad žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov. Ruší sa aj povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu každý rok.

----

Očista registra a novinky v Obchodnom zákonníku

Obchodný register prejde v tomto roku viacerými zmenami. Podania doň budú zapisovať už len v elektronickej podobe. Jednou z noviniek je, že sa z neho vymažú neaktívne firmy, ktorých je podľa ministerstva spravodlivosti viac ako 100-tisíc. Týkať sa to bude aj spoločností, ktoré nepremenia menovitú hodnotu vkladov a základného imania na menu euro do 1. októbra 2020. Takisto sa z neho vymažú firmy, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. júlom 2016 a mohli by byť v úpadku. Fyzické osoby podnikatelia sa však už vôbec nebudú môcť dobrovoľne zapísať do obchodného registra. Po novom sa v rámci novely Obchodného zákonníka sťaží podnikanie fyzickým osobám v exekúcii.

Taký človek už nebude môcť založiť eseročku, nadobudnúť v nej obchodný podiel alebo ho na niekoho previesť, či byť jej konateľom. Registrový súd mu to neumožní. Zásadné zmeny nastanú od októbra pri likvidácii firiem. Firma bude do nej vstupovať nie prijatím rozhodnutia o svojom zrušení, ale zápisom likvidátora do obchodného registra. Zavádza sa preddavok na likvidáciu, ktorý budú musieť firmy vopred zložiť u notára do úschovy formou notárskej zápisnice. Podľa návrhu vyhlášky k novele sa hovorí o sume preddavku 1 500 eur. Likvidátor bude môcť vykonávať likvidáciu až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia. Ak ide o firmu s daňovým nedoplatkom alebo o spoločnosť, v ktorej sa robí daňová kontrola, trvanie likvidácie sa predĺži o ďalších šesť mesiacov.

----

49 790 eur je maximálny ročný príjem, ktorý bude môcť dosiahnuť podnikateľ, aby bol zaradený do kategórie mikrodaňovníka

Zdroj: TREND