Etika v slovenskom podnikateľskom prostredí

15.06.2020 Monitoring médií
Etika v slovenskom podnikateľskom prostredí

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pravidlá, ktoré regulujú správanie podnikateľských subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel v podnikaní spôsobuje jednotlivým podnikateľom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom.
Vedci z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnili v roku 2019 veľký reprezentatívny empirický výskum, ktorý bol zameraný na zistenie stavu rozvoja etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí. Vedecký tím sledoval dva ciele: po prvé, odhaliť, aké neetické praktiky sa vyskytujú v slovenskom podnikateľskom prostredí, a po druhé, zistiť, do akej miery firmy pôsobiace v slovenskom podnikateľskom prostredí aktívne aplikujú etiku do svojich organizácií. Výskumu sa zúčastnilo 1295 podnikateľských subjektov pôsobiacich na Slovensku. Reprezentatívny charakter výskumu sa vzťahoval na veľkosť podnikov a na región, z ktorého pochádzajú. Výsledky výskumu priniesli niekoľko zaujímavých zistení nielen o stave etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí, ale i v celej spoločnosti. Celé znenie si môžete prečítať v prílohe.

Na stiahnutie