Legislation process

AZZZ SR je v rámci legislatívneho procesu neopomenuteľný a povinný pripomienkovací subjekt.

  1. Všetky rezorty a štátne inštitúcie zverejňujú prostredníctvom „portálu právnych predpisov“ zmeny v zákonoch
  2. Na zmeny reaguje AZZZ SR prostredníctvom svojich členov, ktorí ich pripomienkujú
  3. AZZZ SR pripomienky zašle predkladateľovi zákona, ktorí ich vyhodnotí
  4. Ak sú pripomienky zásadného charakteru, je predkladateľ povinný zvolať rozporové konanie, kde privolá všetkých partnerov, ktorí mali k zmenám pripomienky
  5. Zákon putuje na rokovanie HSR SR
  6. Materiál sa dostáva do rúk Výborom NR SR
  7. Materiál postupuje na rokovanie Vlády SR, kde sa schvaľuje