Zväz celulózo – papierenského priemyslu Slovenskej republiky

Tichá 30, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

ZCPP SR vznikol v novembri 1996. Zakladajúcimi členmi boli Severoslovenské celulózky a papierne Ružomberok, Juhoslovenské celulózky a papierne Štúrovo, a.s., Bukóza Holding, a.s. Hencovce, TP Žilina, Harmanecké papierne, Celprojekt Ružomberok a Výskumný ústav papiera a celulózy Bratislava. ZCPP SR sa odčlenil z predchádzajúceho širšie koncipovaného zamestnávateľského zväzu, kde patrili aj firmy drevárskeho a nábytkáskeho priemyslu. Členskú základňu v súčasnosti tvorí okolo 4 100 pracovníkov. Záujem o vstup do ZCPP SR prejavujú aj ďalšie spoločnosti najmä z oblasti finalizácie výroby papiera a kartonáže. V súčasnosti má zväz 11 členov.