Slovenská živnostenská komora

Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina

Slovenská živnostenská komora zastupuje od roku 1998 záujmy živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Aktívne sa podieľa na zlepšovaní podmienok na podnikanie na Slovensku. Poskytuje podporu pri podnikaní a realizuje skúšky odbornej spôsobilosti pre remeslá a odborné profesie. Komora vedie Sektorovú radu SR pre remeslá a osobné služby.