ASOCIÁCIA DOPRAVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
Telefón: 032 6588 155
E-mail: adzs@rzp.sk
Web: www.adzs.rzp.sk

Asociácia dopravnej zdravotnej služby združuje jednotlivých prevádzkovateľov ambulancií dopravnej zdravotnej služby, ktorí prevádzkujú viac ako 350 sanitných vozidiel na území SR. Prostredníctvom ambulancií dopravnej zdravotnej služby sú zabezpečované prepravy pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, prepravy pacientov dialyzačného programu, prepravy pacientov na plánované vyšetria a prepravy pacientov do domáceho liečenia po ukončení poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. Dopravná zdravotná služba tvorí neoddeliteľnú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti a manažmentu pacienta.