Aliancia slovenskej gastronómie

Mlynské nivy 16920/49
82109 Bratislava - Ružinov

Cieľom Aliancie je zastupovanie a obhajovanie záujmov „GASTRA“ voči štátu, orgánom verejnej správy, vstupovanie do legislatívneho procesu pri novelizáciách existujúcich zákonov a príprave novej legislatívy. Podpora zdravého podnikateľského prostredia, komunikácia s dodávateľmi, podpora cestovného ruchu cez tvorbu politík, ktoré budú schopné na Slovensku dať možnosť vzniku zážitkovej gastronómii. Podpora regionálnej produkcie so synergiami vo vytváraní nových regionálnych dodávateľských reťazcov je jedna z najdôležitejších úloh, ktorú si kladie Aliancia za svoj cieľ. Sme si vedomí, že bez vzdelávania našich členov či už v oblasti účtovníctva, ekologického fungovania a správania sa, zdravého stravovania, legislatívy, atď. nie je možné pozdvihnúť úroveň poskytovaných služieb na úroveň, ktorú si Slovenské GASTRO zaslúži.