Presidium and Supervisory Board

Supervisory Board

Ing. Víťazoslav Moric, PhD.

predseda Dozornej rady AZZZ SR
sekretariatpp1@zos-vrutky.sk
viceprezident ÚDPT SR, prezident, ŽOS Vrútky, a.s.

Ing. Miroslav Wöllner

člen Dozornej rady AZZZ SR
wollner@menert.sk
zástupca ZChFP SR

Ing. Juraj Dlhopolček

Člen Dozornej rady AZZZ SR
zcppsr@bb-psg.sk
Generálny sekretár ZCPP

Ing. Dušan Janíček

člen Dozornej rady AZZZ SR
dusan.janicek@s-cukrovary.sk
podpredseda SPPK, prokurista Slovenské cukrovary, s.r.o.

Presidium

Ing. Tomáš Malatinský, MBA

Prezident AZZZ SR
sekretariat@azzz.sk
, Prezident, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Ing. Roman Karlubík, MBA

Prvý viceprezident AZZZ SR
karlubik@zchfp.sk
prezident ZCHFP

Rastislav Machunka

Viceprezident AZZZ SR
sekretariat@azzz.sk
viceprezident ZVLaL, manažér pre zahraničné vzťahy OLD HEROLD, s.r.o. Trenčín

Ing. Miloslav Čurilla

Viceprezident AZZZ SR
miloslav.curilla@mondibp.com
zástupca ZCPP SR, predseda predstavenstva Mondi Business Paper SCP,a.s.,Ružomberok

Ing. Peter Brudňák

Viceprezident AZZZ SR
peter.brudnak@nn.sk
, Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NN Slovensko a Aegon Slovensko

JUDr. Igor Cap, MBA

Viceprezident AZZZ SR
gr@wgske.sk
Prezident ÚDPT SR, Wagon Slovakia Košice,a.s.

Doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.

Viceprezident AZZZ SR
vojtech.ferencz@gmail.com
prezident Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska

Silvia Nagyová

Členka Prezídia AZZZ SR
snagyova@safm.sk
Prezidentka Slovenskej asociácie facility managementu

Oldřich Holiš

Člen Prezídia AZZZ SR
predseda@szk.sk
Predseda Slovenskej živnostenskej komory

Mgr. Miroslav Sekula

člen Prezídia AZZZ SR
riaditel@szslucnalc.sk
Prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR

Mgr. Filip Hlubocký

člen Prezídia AZZZ SR
zssk.gr@slovakrail.sk
viceprezident Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

MUDr. Marián Šóth

člen Prezídia AZZZ SR
aslsr@aslsr.sk
prezident ASL SR

MUDr. Jaroslava Orosová

člen Prezídia AZZZ SR
prezidentka@zapsk.sk
prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov

MUDr. Igor Pramuk

člen Prezídia AZZZ SR
igor.pramuk@svetzdravia.com
viceprezident ANS

MUDr. Branislav Budke

Člen Prezídia AZZZ SR
branislav.budke@pfizer.com
predseda Dozornej rady AIFP, zástupca ZCHFP

Ing. Štefan Petrík

člen Prezídia AZZZ SR
petrik@chequedejeuner.sk
predseda Asociácie moderných benefitov, konateľ spol. LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Ing. Štefan Machalík

člen Prezídia AZZZ SR
stefo@stonline.sk
prezident ZZEP

Ing. Štefan Boháček, PhD.

člen Prezídia AZZZ SR
bohacek@vupc.sk
zástupca ZCPP SR

Ing. Vojtech Molnár

Člen Prezídia AZZZ SR
office@sbd2ke.sk
Predseda SZBD

Ing. Vladimír Uhlík

Člen Prezídia AZZZ SR
predseda@zzgk.sk
Predseda ZZGK

Ing. Tomáš Čuka

člen Prezídia AZZZ SR
tomas.cuka@lesy.sk

Ing. Stanislav Hreha

člen Prezídia AZZZ SR
prezident, Asociácia vodárenských spoločností

Ing. Rastislav Ňukovič

Člen Prezídia AZZZ SR
Generálny riaditeľ Eustream, a.s.

Ing. Rastislav Počubay

Člen Prezídia AZZZ SR
sekretariatgr@vuz.sk
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚZ

Ing. Pavol Brnka

člen Prezídia AZZZ SR
brnka@rona.sk
prezident ZSP SR, predseda predstavenstva Rona Crystal, a.s., Lednické Rovne

Ing. Milan Veselý, PhD., MBA

Člen Prezídia AZZZ SR
milan_vesely@slovalco.sk
prezident, Zväz výrobcov a spracovateľov hliníka na Slovensku

Ing. Milan Mišánik

člen Prezídia AZZZ SR
dakna@dakna.sk, predseda@zpd.sk
predseda ZPD a OS SR, predseda DAKNA Námestovo

Ing. Michal Štofko

člen Prezídia AZZZ SR
stofko@azpsr.sk
riaditeľ AZP SR

Ing. Ivan Peller

člen Prezídia AZZZ SR
avr@avr.sk
prezident Asociácie vonkajšej reklamy

100x100

Ing. Anton Rozbora

člen Prezídia AZZZ SR
rozbora@auto-rotos.sk

Emil Macho

Člen Prezídia AZZZ SR
Predseda SPPK

Andrej Hutta, MBA

Člen Prezídia AZZZ SR
hutta@newportgroup.sk
Predseda správnej rady Asociácie duálneho vzdelávania

Zuzana Rumiz

Člen Prezídia AZZZ SR
zuzana.rumiz@manpower.sk; prezident@1apas.sk
General Manager, prezident APAS

100x100

Viliam Pavlovský

člen Prezídia AZZZ SR
viliam.pavlovsky@gastroaliancia.sk
prezident ASG

RNDr. Oto Nevický, MBA

Člen Prezídia AZZZ SR
nevicky@nextra.sk
zástupca Európskej polygrafickej asociácie

Mgr. Miroslav Šarišský

Člen Prezídia AZZZ SR
riaditeľ úseku ľudských zdrojov a organizácie riadenia, Slovenské elektrárne, a.s.

Marek Klenovič

člen Prezídia AZZZ SR
kubelova@hygienik.org
prezident OZ Hygienik

MUDr. Štefan Zelník, PhD.

člen Prezídia AZZZ SR
info@apaz.sk
prezident Asociácie polikliník a zdravotníckych zariadení

Ernest Caban

člen Prezídia AZZZ SR
ernest.caban@zzssr.sk
generálny riaditeľ Záchranná Zdravotná Služba SR a.s.