Contacts

President

Ing. Tomáš Malatinský, MBA

Tel: 02 / 44 258 528, 02 / 44 258 295
E-mail: sekretariat@azzz.sk

Secretary-General

RNDr. Oto Nevický, MBA

Tel: 02/ 4425 8295
E-mail: sekretariat@azzz.sk

Zástupca generálneho sekretára

JUDr. Daniel Širhal, MBA

Tel: 02/ 4425 8528
E-mail: sirhal@azzz.sk

Manažér pre zahraničné vzťahy a vzťahy s Európskou úniou

Mgr. Martina Širhalová, MBA

Tel: 02/44 258 295, 02/44 258 528
E-mail: sirhalova@azzz.sk

Press Agent

Ing. Miriam Filová

Tel: 0908 688 068, 02 / 4425 8295
E-mail: filova@azzz.sk

Manažér pre školstvo a vzdelávanie

JUDr. Barbora Šálková

Tel: 02/ 4425 8295
E-mail: salkova@azzz.sk

Secretary

Oľga Horská

Tel: 02 / 4425 8295, 02/ 4425 8528
E-mail: sekretariat@azzz.sk

 

Ing. Adriana Tantošová

Tel: 02 / 44 258 528, +421 918 722 809
E-mail: tantosova@azzz.sk

 

Milena Čarnoká

Tel: 02 / 4425 8295, 02 / 4425 8528
E-mail: carnoka@azzz.sk

Invoicing information

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
Slovakia

Company ID: 17316561
TAX ID: 2020838116
VAT ID: SK2020838116