Duálne vzdelávanie dosahuje vynikajúce výsledky

Duálne vzdelávanie dosahuje vynikajúce výsledky


Zamestnávatelia za ostatných 10 rokov výrazne pozdvihli kvalitu odborného vzdelávania na Slovensku. Vďaka ich aktivitám sa duálne vzdelávanie v spoločnosti uchytilo a je významnou koncepčnou reformou školstva. Víziou do budúcnosti je prepojiť s trhom práce všetky školy.
O potrebách a lepšom nastavení systému vzdelávania na Slovensku sa diskutovalo na 8. ročníku konferencie „...aby každý absolvent mal uplatnenie...“.
Hovorilo sa o výsledkoch duálneho vzdelávania, ktoré sú vynikajúce. Ukazujú, že prax vo firmách má pre budúce kariérne uplatnenie žiakov veľký zmysel. Počet firiem aj žiakov v duáli sa každoročne zvyšuje.
„Absolventi duálu majú nižšiu mieru nezamestnanosti (5,9 %), vyšší podiel pracujúcich v odbore (57 %) a vyššie mzdové ohodnotenie (na úrovni 1 038 eur),“ uviedol Andrej Hutta, predseda RZOVP a člen Prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.
Odborne pripravení zamestnanci sú vysoko žiadaní, problémom je však ich nedostatok .
Odhadnúť, aké znalosti budú študenti potrebovať v horizonte niekoľkých rokov, je dnes veľmi náročné. Voláme preto po zavedení prognóz trhu práce, ktoré nám pomôžu určiť, akých zamestnancov bude potrebovať ekonomika o niekoľko rokov.
Súčasná realita, žiaľ, ilustruje presný opak. V roku 2020 iba 48 % stredoškolských absolventov pracovalo v optimálnom odbore vzdelania.
Slovensko potrebuje významnú reformu vysokého školstva. Problémom je prekvalifikovanosť, veľký počet vysokých škôl a dĺžka štúdia. Zamestnávatelia sa v stredoškolskom duálnom vzdelávaní osvedčili. Chceli by sme teda vstúpiť aj do vysokoškolského školstva a celoživotného vzdelávania. Máme totiž veľký záujem na tom, aby systém školstva fungoval na všetkých úrovniach a prinášal na trh práce kvalitne pripravených absolventov.