Duál inšpiruje aj v lete

11.07.2017 Monitoring médií
Duál inšpiruje aj v lete

Súčasný stav vzdelávacieho systému nereflektuje potreby zamestnávateľov a trhu práce. O potrebe zmeniť vzdelávací systém na Slovensku sa v poslednom čase veľa diskutuje. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR) z tohto dôvodu víta snahu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania o propagáciu nedostatkových odborov na trhu práce počas letných mesiacov.

"Zamestnávateľom doposiaľ chýbala celoplošná propagácia, ktorá by žiakom ukázala, že dnešná práca v priemysle už nie je to, čo si o nej pamätajú ich rodičia. Mnohé firmy boli nútené zobrať aktivitu do vlastných rúk a propagovať duálne štúdium z vlastných prostriedkov. Vítame preto letnú kampaň Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na propagáciu nedostatkových odborov na trhu práce, akými sú kľúčové profesie ako želežničiar, či pekár" hovorí generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.

"Od tejto kampane očakávame, že v prípade úspechu môže dôjsť k zvratu najmä v myslení ich rodičov. V krajinách, ktoré majú tradíciu duálneho vzdelávania, vidno jeho výsledky vo vyššej zamestnanosti mladých ľudí i v úrovni kvalifikácie pracovnej sily. Vstup firiem do vzdelávania zároveň zvyšuje atraktivitu odborných škôl. Kľúčová je preto dôrazná akcelerácia duálneho vzdelávania najmä v oblasti propagácie. Bez úzkej spolupráce štátu, stavovských a profesijných organizácií a samozrejme firiem nemôže existovať efektívny duálny systém," dodal Nevický.

Všetky informácie ohľadne možností duálneho vzdelávania, ako aj samotnej kampane získate na:

http://www.dualnysystem.sk/LetnaKampan.aspx

http://www.dualnysystem.sk/Zelezniciar.aspx

http://www.dualnysystem.sk/Pekar.aspx