Dovoľte nám zahraničných pracovníkov, žiadajú firmy

Dovoľte nám zahraničných pracovníkov, žiadajú firmy

Slovenské spoločnosti chcú prijímať cudzincov, naše zákony i veľká byrokracia im to však sťažujú.

A tak siahajú aj po cudzincoch. Pre našich zamestnávateľov preto robia napríklad Rumuni, Bulhari či Maďari. No cudzincov z krajín mimo Európskej únie u nás nájdete len zriedka. Problém je totiž v byrokracii. Momentálne je pritom na Slovensku zamestnaných len vyše tritisíc zamestnancov z tretích krajín, ukazujú aprílové dáta ústredia práce. Naši podnikatelia by ich pritom vo svojich fabrikách radi privítali vo väčších počtoch.

Nízke počty

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka tvrdí, že pre naše firmy sú výhodnejší než pracovníci pochádzajúci z ostatných krajín Európskej únie. A to aj kvôli tomu, že pracovníci z Maďarska či Rumunska sú u nás väčšinou iba na jeden či dva roky. Ihneď po zaučení sa totiž snažia dostať radšej do atraktívnejších západných krajín, ako je napríklad Nemecko, vysvetľuje Machunka.

Zbytočná byrokracia

Podľa marketingového manažéra Manpower Jiřího Halbrštáta je u nás voľných približne 100-tisíc pracovných miest, z ktorých by sa mohlo každý rok naplniť až 10-tisíc cudzincami. Zároveň však poukazuje na to, že príchod cudzincov z tretích krajín komplikuje slovenská legislatíva. Zamestnávatelia, ale i zahraniční zamestnanci sú totiž zavalení množstvom byrokracie. Potvrdzujú to aj samotní pracovníci. "Najskôr musíte zohnať množstvo potvrdení, ani neskôr sa však problém nevyrieši. Môžem povedať, že ani po ôsmich rokoch nemám s papiermi pokoj. V mnohých veciach mi pomáha Medzinárodná organizácia pre migráciu. Už sa mi však stalo, že ich informácie sa nezhodovali s požiadavkami cudzineckej polície a ja som nevedel, ako sa pohnúť ďalej," povedal Miguel González z Guatemaly, ktorý pracuje pre firmu Lenovo Slovakia.

Podľa cudzineckej polície sa zamestnanci z krajín mimo Európskej únie musia preukázať dokladom totožnosti, fotografiami či dokladmi o bezúhonnosti zo svojej rodnej krajiny, ale aj krajín, v ktorých sa zdržiavali posledné tri roky aspoň 90 dní. Okrem toho musia preukázať, že na Slovensku majú kde bývať a každý mesiac budú dostávať príjem, ktorý je aspoň vo výške životného minima. Tým sa to však nekončí. "Musia nám poskytnúť lekársky posudok s potvrdením, že netrpia chorobou, ktorou by mohli ohroziť zdravie verejnosti. To musí byť vydané lekárom so špecializáciou v odbore infektológia," informoval komunikačný odbor rezortu vnútra. Napriek tomu, že legislatíva je kritizovaná zo strany cudzincov, rezort o poľavení týchto požiadaviek neuvažuje. Podľa analytičky M. E. S. A. 10 Renáty Králikovej je však takto nastavený systém výrazne proti príchodu cudzincov. Myslí si, že zahraniční zamestnanci z krajín mimo Európskej únie sú na Slovensku byrokraciou doslova terorizovaní. Zmena systému by podľa nej nepomohla iba zamestnávateľom, ale aj slovenskej spoločnosti.

Tlaky zamestnávateľov

Slovenská legislatíva však zaväzuje aj zamestnávateľov. Aby mohli začať nábor pracovníkov z iných krajín, musia najskôr preukázať, že sa na tieto pozície nehlási nikto vhodný z našej krajiny. "Uvedomujeme si, že naše zákony sú pre súčasné riešenie situácie s nedostatkom pracovníkov príliš prísne. Tlačíme na vládu, aby nám zvýhodnila pozíciu," povedal viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združeníRastislav Machunka. Podľa neho je možné, že ak firmy nebudú vedieť zaplátať nedostatok slovenskej práce zahraničnými zamestnancami, hrozí, že zo Slovenska jednoducho odídu.

Situácia v Česku

Problém s nedostatkom domácich pracovníkov riešia aj zamestnávatelia v Česku. "Firmy potrebujú približne 130-tisíc zamestnancov," priblížil prezident tamojšej Konfederácie zamestnávateľských a podnikateľských zväzov Jan Weisner. Podľa neho majú firmy záujem najmä o pracovníkov z Ukrajiny. Kvôli prísnej českej legislatíve sa však proces zamestnania týchto pracovníkov značne predlžuje. České ministerstvo zahraničia preto povolalo päť nových konzulárnych pracovníkov do ukrajinského mesta Ľvov, ktorí budú Ukrajincom uľahčovať splnenie podmienok na zamestnanie sa v Česku.

Ani po ôsmich rokoch nemám s papiermi pokoj.

Miguel González, zamestnanec z Guatemaly