Dlhšia výmera dovolenky pre mladých

Zdroj: www.cas.sk

04.11.2019 Monitoring médií
Dlhšia výmera dovolenky pre mladých
Parlament nedávno schválil návrh, aby nárok na dlhšiu výmeru mali aj niektorí zamestnanci mladší ako 33 rokov.
O ktorých ľudí ide a čo Zákonník práce hovorí o dĺžke dovolenky?
Nárok na dlhšiu dovolenku o jeden týždeň budú mať aj zamestnanci, ktorí ešte nemajú 33 rokov. Stačí, že sa trvalo starajú o dieťa "Predpokladám, že ani SNS si nedokáže predstaviť, ako by mal zamestnávateľ kontrolovať, či zamestnanec podmienku spĺňa, a už vôbec nie je jasné, čo v prípade, že ju spĺňa časť pracovného pomeru a časť nie," povedal výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Serina. Zákonník práce nedefinuje pojem "trvalá starostlivosť o dieťa".
Len rozlišuje, či ide o dieťa mladšie ako tri roky alebo o dieťa mladšie ako 15 rokov. Predkladatelia tvrdia, že na veku dieťaťa nezáleží. "Ak rodič bude mať do 33 rokov a bude sa trvale starať o svoje dieťa, má nárok na päť týždňov dovolenky. Platí to pre oboch rodičov," tvrdí poslankyňa SNS Magdaléna Kuciaňová. Na tom, že rodičia sa rozviedli, by nemalo záležať, ak si obaja plnia svoje povinnosti. Novela Zákonníka práce by mala byť účinná od 1. januára 2020. Ešte ju musí podpísať prezidentka. Otvoriť galériu
▶️ Čo zamestnávateľ musí
- určiť čerpanie dovolenky tak, aby ste ju mohli minúť
spravidla vcelku a do konca roka
- umožniť vám vziať si aspoň 4 týždne dovolenky za rok, ak nič tomu nebráni
- dovoliť vám oddychovať najmenej 2 týždne vcelku, ak ste sa nedohodli inak
▶️ Náhrada mzdy
- za vyčerpanú dovolenku dostanete náhradu mzdy vo výške svojho priemerného zárobku
- pri nevyčerpanej dovolenke vám náhrada patrí len v týchto prípadoch:
1. štyri týždne základnej výmery ste neminuli preto, že ste skončili pracovný pomer
2. časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne, ste neminuli ani v nasledujúcom roku
▶️ Kedy si môžete dovolenku preniesť
1. Rozhodnutie zamestnávateľa
- zamestnávateľ neurčí čerpanie dovolenky, alebo na strane zamestnanca sa vyskytli prekážky v práci
- zamestnávateľ vám musí dovolenku poskytnúť tak, aby ste ju minuli najneskôr nasledujúci rok
2. Materská alebo rodičovská
- zamestnankyňa (zamestnanec) je na materskej alebo rodičovskej a riadnu dovolenku nevyčerpá ani nasledujúci rok
- nevyčerpanú dovolenku vám zamestnávateľ poskytne po skončení materskej alebo rodičovskej
3. Práceneschopnosť
- zamestnanec je dočasne práceneschopný a dovolenku nevyčerpá ani do konca nasledujúceho roka
- nevyčerpanú dovolenku vám zamestnávateľ poskytne po skončení péenky
4. Výkon verejnej funkcie
- zamestnanec je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej alebo odborovej funkcie
- nevyčerpanú dovolenku vám zamestnávateľ poskytne po skončení funkčného obdobia
? Firmy sa boja vyšších nákladov
Miriam Filová Špániková, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)
Zvýšenie nároku na dovolenku u zamestnancov do 33 rokov znamená reálne zníženie fondu odpracovaných hodín a potrebu ich vykrytia. Zamestnávatelia budú musieť nahradiť tento výpadok nadčasmi alebo novými zamestnancami, kde narážame na problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Obe alternatívy znamenajú zvýšené náklady.
? Kolektívne zmluvy to už poznajú
Martina Nemethová, Konfederácia odborových zväzov SR
Aj v súčasnosti zamestnávateľ môže predĺžiť základnú výmeru dovolenky zamestnancov mladších ako 33 rokov, a to napríklad v kolektívnej zmluve. Je to tak v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vo verejnej a v štátnej správe, ale aj v mnohých podnikových kolektívnych zmluvách.
? Rodičia si oddych zaslúžia
Eva Klimová, prezidentka Slovenskej komory psychológov
- Pre rodičov je to pozitívny krok. Výchova dieťaťa je skutočne záťaž a rodič má nárok na relax. Z psychologického hľadiska to má taký význam, že rodič čiastočne vyrieši prázdniny a zabezpečí starostlivosť o dieťa.
https://www.cas.sk/clanok/903376/rozvedeni-rodicia-maju-dilemu-kto-bude-mat-5-tyzdnov-dovolenky/