Daniari budú k firmám zhovievavejší

Daniari budú k firmám zhovievavejší

Viac ako polovici podnikateľov na Slovensku svitá na lepšie časy a tento rok by mali mať lepšie vzťahy s Finančnou správou. Do konca roka totiž daniari ukončili hodnotenia a zostavili index daňovej spoľahlivosti. Tí, ktorí sa na ňom ocitli, si budú môcť napríklad dohodnúť výšku preddavkov, získajú skôr potvrdenia alebo sa dokonca vyhnú daňovej kontrole. Zvyšné spoločnosti majú šancu svoje postavenie napraviť, budú si však musieť počkať.

Benefity pre všetkých

Celkovo Finančná správa pre spoľahlivé firmy a živnostníkov pripravila 20 rôznych benefitov. Podľa daňovej poradkyne Alice Orda Oravcovej "sú nastavené tak, aby zachytili aj drobného živnostníka bez daňového poradcu, ale aj veľkú nadnárodnú spoločnosť, ktorá privíta najmä menšiu administratívnu náročnosť pri preverovaní daňovým úradom". Za najzaujímavejšie považuje najmä nahradenie daňovej kontroly DPH miestnym zisťovaním, bez toho, aby boli firme zadržané finančné prostriedky, ako aj možnosť dohodnúť sa na výške preddavkov z dane z príjmov. Firmy, ktoré získali pozitívne hodnotenie a dostali sa na index, dostali od Finančnej správy do konca roka oznámenie a od januára 2019 už môžu využívať jednotlivé benefity.

Celkovo získalo status spoľahlivého daňového subjektu 59 percent z hodnotených. Index sa pritom netýka iba firiem, ale aj živnostníkov. Vo všeobecnosti opatrenie spoločnosti vítajú. Ako uviedol viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka, "takéto kroky len vítame. Veď aj my robíme ratingy svojich klientov". Zároveň však vyjadril obavu nad vypracovaním hodnotenia. "Nie som si istý, či Finančná správa vie urobiť rating, ktorý bude aj v kontexte, a nie len súčet nejakých bodov," poznamenal.

Možná diskriminácia

Hodnotenie subjektov je založené na internom automatickom analytickom nástroji, ako však upozorňuje Oravcová, "nepočíta sa iba na základe stanovených kritérií, ale aj na základe priradených váh. Váhy však nie sú pre každý subjekt rovnaké". Je totiž rozdiel, ak kontrolóri nájdu jednu chybu v kase u živnostníka alebo v maloobchodnej sieti s tisíckami pokladníc. Ak firma s hodnotením nesúhlasí, môže si jeho správnosť overiť osobne na stretnutí, kde mu daniari vysvetlia dôvody dosiahnutého hodnotenia.

Firmy, ktoré tento rok pozitívne hodnotenie nedosiahli, však majú šancu na opravu. "Všetky daňové subjekty prejdú opätovným prehodnotením na konci roka. Ako celok sa bude teda index daňovej spoľahlivosti aktualizovať raz za rok," spresnila hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová. Podnikatelia však status spoľahlivého daňovníka a s ním spojené benefity môžu stratiť aj počas roka. "V prípade, ak daňový subjekt počas roka prestane spĺňať kritériá, Finančná správa mu stratu benefitov oznámi do 30 dní," dodala Skokanová.

Pôvodne mal byť index daňovej spoľahlivosti verejný a samotné firmy tak mali mať možnosť preveriť si spoločnosti, s ktorými spolupracujú. Nakoniec o celej záležitosti vie iba Finančná správa a dotknutý subjekt. Skokanová uviedla, že toto rozhodnutie bolo prijaté na základe platnej legislatívy. Na to, aby bolo zverejnenie možné, by totiž bolo nutné upraviť definíciu daňového tajomstva. Podľa Oravcovej sa takto zároveň predíde možnej diskriminácii "subjektov, ktoré sa nie svojou vinou dostali napríklad do krátkodobej druhotnej platobnej neschopnosti, s ktorými by ,spoľahlivé‘ subjekty nemali záujem obchodovať."

VYBRANÉ BENEFITY PRE FIRMY

- Platenie daní alebo daňového nedoplatku v splátkach

- Odklad platenia dane alebo daňového nedoplatku

- Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel inak s odôvodnením

- Skrátenie lehoty na potvrdenie o stave osobného účtu na 15 dní

- Uprednostnenie iného riešenia nedoplatku ako exekúciou

- Možnosť nakladať s predmetom záložného práva v medziach podmienok správcu dane

- Oznámenia o výške a termínoch splatnosti preddavkov na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

- Uprednostnenie miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou

- Vykonanie miestneho zisťovania s výnimkou kontroly používania elektrickej registračnej pokladnice

- Určenie termínu začatia daňovej kontroly nadmerného odpočtu DPH po dohode

- Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom

- Vytvorenie čiastkového protokolu na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH

- Určenie lehoty najmenej 20 pracovných dní vo výzve na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly

- Menej daňových kontrol

- Vrátenie spotrebnej dane, ak vrátená suma nepresahuje tisíc eur