Čo hovoria odborníci na prvú verziu plánu reforiem?

Čo hovoria odborníci na prvú verziu plánu reforiem?

Čo hovoria odborníci na návrhy vlády, ktoré sa nachádzajú v pracovnej verzii Národného plánu reforiem? Prečítajte si anketu:

Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení

"Ak chceme mať úspešné reformy s účinnosťou na mnoho rokov, kvalitná príprava je nevyhnutná. Mrzí nás, že o takých zásadných reformách sa nekonala širšia diskusia v úzkej súčinnosti s odborníkmi s cieľom razantných zmien v podnikateľskom prostredí. Na rozvoj a udržanie kvalitného podnikateľského prostredia sú potrebné zmeny, po ktorých podnikatelia dlhodobo volajú."

Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu

"Oceňujem, že vláda má ambíciu zreformovať daňový a dôchodkový systém a rovnako urobiť potrebné zmeny v systéme vzdelávania. Sú to zmeny, ktoré sa mali urobiť oveľa skôr. Po automobilovom priemysle pracuje najviac ľudí práve v sektore obchodu, chýba však lepšie previazanie vzdelávania s praxou. Zo zverejnených materiálov tiež nie je jasné, ako sa podporí sektor agropotravinárstva. V súčasnosti v okolitých štátoch prebieha oveľa masívnejšia podpora agropotravinárstva."

Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov

"Za najväčší nedostatok považujem, že taký závažný dokument sa verejne nekomunikuje. Ako dôsledok pandémie sa okliešťuje verejná diskusia a štandardne neprebieha ani legislatívny proces. Väčšina zákonov sa počas pandémie prijímala v zrýchlenom konaní bez diskusie, bez ohľadu na to, či zákon cielil na odvrátenie dosahov pandémie alebo nie, teraz sa pokračuje v prijímaní ďalších dôležitých materiálov bez diskusie. Z medializovaných informácií negatívne vnímam návrh zrušiť dôchodkové stropy v rámci reformy dôchodkového systému."

Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

"Publikovaný je interný materiál ministerstva financií. Jeho finálnu verziu zatiaľ nikto nepozná a ani tak skoro poznať nebude, lebo ešte bude predmetom rokovania koaličných strán. A v rámci vládnej koalície zatiaľ na ňom nie je zhoda. Priorít je však v ňom nateraz príliš veľa. Takto sa nám prostriedky "rozpŕchnu" do viacerých strán a ťažko sa bude sledovať finálny efekt. Určite by som sa sústredil na maximálne päť, šesť priorít."

Boris Tomčiak, analytik Finlord.cz

"Plusom je to, že cieľom je výrazné zvýšenie produktivity práce, čo by v budúcnosti zvýšilo príjmy ekonomiky. To by okrem iného znamenalo rast príjmov dôchodcov i zvýšenie platov zamestnancov. Nedostatky v uvedenom zámere sú predovšetkým v tom, že Slovensko na takú zásadnú zmenu vo fungovaní ekonomického systému nie je pripravené."

Milan Kuruc, Pracujúca chudoba

"Uvidíme, ako to presne nastavia. Je však určite potrebné viac zdaňovať majetok a negatívne externality a menej zdaňovať a zodvodňovať prácu najmä pre nižšie príjmové vrstvy osôb. Pod zdaňovaním majetku si ale nepredstavujem vysoké dane na obyčajný byt človeka, v ktorom býva, lebo to nie je investícia, ale životná potreba. Spotrebné dane pokojne zvyšujme, ale progresívnym spôsobom. To znamená, že nižšiu daň treba uvaliť na lieky, potraviny, energie a vyššie dane zasa na luxus. Tým sa čo najmenej postihnú chudobné vrstvy obyvateľstva a peniaze sa vytiahnu od tých, ktorí ich majú."

Radovan Ďurana, analytik inštitútu INESS

"Opatrenia v zásade idú správnym smerom, ale obávam sa, že neobsahujú moment prekvapenia, návrh reformy, ktorá by zapísala Slovensko na zoznamy zahraničných investorov."

Jana Glasová, analytička Poštovej banky

"Za dôležitú považujem reformu vzdelávacieho systému, ktorá si vyžaduje posilniť prepojenosť medzi školským systémom a trhom práce. Tak, aby štúdium výraznejšie reflektovalo požiadavky zamestnávateľov a podnikateľov. Medzi nástroje na zlepšenie vzdelávania isto patrí aj zvyšovanie platov učiteľov, aby boli viac motivovaní zostať pracovať v školstve a "neutekali" do iných oblastí."

Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne

"Návrh reforiem je pomerne rozsiahly a ambiciózny, ide správnym smerom. Daňové reformy, hlavne zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce a posun skôr ku spotrebným, majetkovým a ekologickým daniam je vítaný krok. Odporúčajú nám ho aj medzinárodné inštitúcie."

Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť

"Plusom plánu je určite podmienka, ktorá určuje, že minimálne 37 percent prostriedkov z tohto balíka musí smerovať do opatrení na riešenie zmeny klímy. Nedostatkom môže byť neskoré a pomalé čerpanie prostriedkov. Potrebujeme, aby vláda čo najskôr jasne komunikovala svoje zámery, aby sa jednotlivé sektory a trh vedeli pripraviť. Pomoc musí prísť rýchlo, je otázne, kedy sa na pláne zhodne celá koalícia."