Zväz spracovateľov hliníka na Slovensku

Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom

Základné informácie o zväze:

Zväz výrobcov a spracovateľov hliníka je nezávislá, dobrovoľná a záujmová organizácia, združujúca subjekty, ktorých činnosť je spojená s hliníkom, od prvovýroby cez polotovary, hotové výrobky až po opätovnú recykláciu.

Rozhodujúcou úlohou je koordinácia spolupráce so zahraničnými profesijnými združeniami s cieľom spoločného postupu v rámci európskych štruktúr.