Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

Nám.SNP 8
97566 Banská Bystrica
Telefón: 048/4344260
E-mail:
Web: