Združenie ČESMAD – Slovakia

Levická 1, 826 40 BRATISLAVA

Záujmové združenie ČESMAD Slovakia vzniklo v júni 1992 a združuje 1 400 členov, podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy, ktorí tvoria výrazné dopravné kapacity Slovenskej republiky. Združenie je členom Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) so sídlom v Ženeve. ČESMAD Slovakia v Slovenskej republike pôsobí ako záručné združenie v zmysle Dohovoru TIR, čo ho oprávňuje dopravcom vydávať karnety TIR. Je tiež členom v medzinárodnej organizácii Transfrigoroute International so sídlom v Berne. Združenie je regulérnym členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenskej živnostenskej komory a ďalších profesných organizácií.