ELVOD, a.s.

Nevädzová 5, 821 01, Bratislava

Podnikateľská činnosť spoločnosti spočíva najmä v poskytovaní služieb v oblasti dopravy a mechanizácie, v zabezpečovaní inžinierskej činnosti, technickej pomoci a poradenstva. V oblasti dopravy a mechanizácie spoločnosť poskytuje komplexné služby, t.j. operatívny leasing osobných a úžitkových vozidiel, výkony nákladnej dopravy, vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej prepravy, špeciálnej mechanizácie a výkon kompletného servisu. V oblasti inžinierskej činnosti, technickej pomoci a poradenstva poskytuje služby v spojitosti s realizáciou zahraničných zákaziek, so zabezpečovaním efektívnosti nákupu materiálu, strojov a zariadení a ďalšími úlohami vyplývajúcimi z príslušných obchodných zmlúv.