Asociácia dopravnej zdravotnej služby

Vajanského nábrežie 5
811 02 Bratislava

Asociácia dopravnej zdravotnej služby zabezpečuje širokú škálu záchranných zdravotných služieb a urgentnej zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti prevádzkujeme druhú najväčšiu dopravnú zdravotnú službu na Slovensku. Sme vyhľadávanými školiteľmi laickej  verejnosti v kurzoch prvej pomoci  a zdravotníckych pracovníkov v kurzoch neodkladnej podpory životných funkcií.