Asociácia personálnych agentúr Slovenska

Obchodná 2
811 01 Bratislava
Telefón:
E-mail: prezident@1apas.sk
Web: 1apas.sk/

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) je záujmové profesné združenie právnických osôb založené v roku 2002 najmä za účelom štandardizácie personálno-poradenského trhu a účasti na tvorbe legislatívy v oblasti zamestnanosti.

Jej úlohou je zaviesť do personálneho poradenstva štandardy platné v zahraničí a známe zahraničným investorom vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva, či už sú to výbery pracovníkov, tréningy, personálny lízing, personálne systémy a pod.