Čierni zamestnávatelia zlomili rekord. A strop

Čierni zamestnávatelia zlomili rekord. A strop

Ministerstvo práce našlo recept, ako zamedziť čiernej práci. Stačí uvoľniť pravidlá pre nahlasovanie nových zamestnancov do Sociálnej poisťovne. Inšpektorát práce vlani odhalil rekordných 2 756 pochybení. V dvoch tretinách prípadov však bolo dôvodom práve neskoré prihlásenie. Na sankciu dnes stačí, aby pracovník nastúpil ráno o ôsmej, ale doklady odoslala personalistka až napoludnie. Inšpektoráty práce podľa odborníkov postupujú často veľmi formalisticky. V mnohých prípadoch im predpisy síce navonok dávajú za pravdu, no pri posudzovaní jednotlivých prípadov sa nesleduje úmysel zamestnávateľa. "To v konečnom dôsledku nenastolí stav spravodlivosti, ale stav, ktorý je v niektorých prípadoch možné označiť až doslova za istú formu šikany," myslí si advokát Maroš Nešťák z advokátskej kancelárie AKMN. Ministerstvo práce preto chystá zmenu, lehota na predloženie papierov sa predĺži až na sedem dní.

Zamestnávatelia síce uvoľnenie pravidiel vítajú, poukazujú však na ďalší problém. Výška pokuty sa totiž pohybuje od dvetisíc do 200-tisíc eur, bez konkrétnej sadz by. "Zdá sa nám to nenáležité. Úradník má obrovský priestor pre individuálne rozhodovanie bez zverejnenia metodiky, podľa ktorej sa vymeriava výška pokuty," poukazuje Miriam Špániková, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenska.

Problémom vysoká mzda

Špániková tiež upozorňuje, že nárast nelegálnej práce súvisí so zvyšovaním minimálnej mzdy. "Malých zamestnávateľov takéto razantné zvyšovanie v zásade núti porušovať zákon," vysvetľuje. To potvrdzujú aj čísla, práve malí zamestnávatelia, s jedným až deviatimi pracovníkmi, najviac pochybili v oblasti nelegálnej práce. Načierno zamestnávali vlani 1 417 osôb a rovnaká situácia bola aj v predchádzajúcich troch rokoch. Je však tiež pravda, že kontroly sa zamerali práve na tieto subjekty, keďže sú dlhodobo najproblémovejšie. Čo sa týka odvetví, najhoršie na tom bolo stavebníctvo, administratívne a podporné služby a veľkoobchod s maloobchodom. V prípade porušenia zákona môže zamestnávateľ dostať nielen finančnú pokutu, ale napríklad aj zákaz čerpania eurofondov či uchádzania sa o štátnu zákazku na obdobie piatich rokov. To môže byť hlavne pre menšie firmy podľa Špánikovej likvidačné. Za minulý rok inšpektorát udelil pokuty za takmer sedem miliónov, čo predstavuje medziročný nárast o 1,3 milióna.

Pomôže zmena zákona

V správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce sa hovorí, že "kontrolná činnosť je základným nástrojom na vyhľadávanie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania". Práve ona, ako aj pokuty by podnikateľov mali odradiť od týchto praktík. Zníženie počtu osôb, ktoré podľa inšpektorátu pracujú načierno, sa však v budúcom roku podarí hlavne vďaka novele o prihlasovaní do Sociálnej poisťovne. Vplyv môže mať aj pozitívny vývoj na trhu práce. "Je potrebné, aby si ľudia uvedomili, že dnes je ponuka riadnej práce prakticky vo všetkých oblastiach výrazne vyššia, čo im dáva ešte menšie dôvody podliehať tlakom a prijať ponuky nedôstojnej, respektíve čiernej práce," poukazuje Veronika Husárová, hovorkyňa ministerstva práce.

Nelegálne zamestnávanie v roku 2016

1 839 prípadov bolo spôsobených nesplnením prihlasovacej povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni 863 osôb vykonávalo pre zamestnávateľa závislú prácu bez zmluvy 27 osôb pochádzalo z krajín mimo Európskej únie a nemali povolenie na prechodný pobyt so zamestnaním 27 osôb nemalo povolenie na pobyt