Chceme rovnosť pre všetky regulované odvetvia. Návrh vyhlášky tomu bráni, tvrdia vodárne

Chceme rovnosť pre všetky regulované odvetvia. Návrh vyhlášky tomu bráni, tvrdia vodárne

Dlhodobou snahou regulovaných subjektov je zjednotenie základných princípov regulácie vo všetkých sieťových odvetviach. Návrh vyhlášky, ktorý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predložil v auguste do medzirezortného pripomienkového konania, však na túto požiadavku v plnej miere nereflektuje, myslia si vodárenské spoločnosti.

Podľa nich by totiž toto zjednotenie malo platiť aj pre takzvanú hodnotu WACC, ktorá predstavuje dôležitú tému pri formovaní cenovej regulácie vo vodárenstve.

O čo ide? Nový návrh vyhlášky, ktorý nedávno predstavil ÚRSO, okrem iného ustanovuje spôsob určenia miery výnosnosti regulačnej bázy aktív, ktorá sa má vyjadrovať ako vážený priemer nákladov na kapitál WACC pred zdanením. Regulátor pritom zavádza samostatne určený parameter WACC pre oblasť vodného hospodárstva.

„Ide totiž o odvetvie, ktoré je odlišné od elektroenergetiky/plynárenstva, s inou dynamikou rozvoja a inými rizikami podnikania, preto odlišne od predchádzajúceho regulačného obdobia sa určuje parameter WACC samostatne pre vodné hospodárstvo, pričom spôsob a metodika výpočtu parametra WACC budú rovnako nastavené v jednotlivých regulovaných odvetviach,“ uviedol ÚRSO v dôvodovej správe.